Vlerësimi i politikave publike

» Vlerësimi i drejtësisë sociale në politikat publike

“SIM Europa” është një instrument i vlerësimit të drejtësisë sociale që rezulton përmes monitorimit të politikave sociale të BE-së për 28 vendet anëtare. Duke kombinuar të dhënat statistikore dhe vlerësimet e ekspertëve, SIM (Monitori i Përfshirjes Sociale) synon të zbulojë erozionin social apo/dhe progresin dhe të nxjerrë rekomandimet përkatëse për politikat publike. Kombinimi i të […]

» Ç’është vlerësimi i Politikave Publike?

Vlerësimi i Politikave Publike është shfaqur në Shtetet e Bashkuara në vitet 1960, para se të zhvillohej në Mbretërinë e Bashkuar, në vendet Skandinave, pastaj në vendet e tjera të demokracive perëndimore njëzet vjet më vonë. Duke filluar nga viti 1990, me inisiativën e Bashkimit Evropian janë vendosur rregulla sistematike në kuadër të financimeve që ai u […]

» Mënyrat e vlerësimit të politikave publike

Mund të konsiderohen tre lloj mënyrash të vlerësimit të politikave publike, të cilat në praktikë nuk e përjashtojnë njëra tjetrën: -Në mënyrën e quajtur menaxheriale, vlerësimi është në kompetencën e vetë administratës publike. Më shumë i besohet ekspertëve, ajo synon në veçanti optimizimin buxhetor të politikave publike. Në këtë rast ajo që bën cilësinë e vlerësimit […]

» Kriteret e vlerësimit të politikave publike

Qasjet e vlerësimit përgjithësisht konsistojnë në studimin e një ose shumë kriteresh: – Drejtësia, verifikon që objektivat e një ndërhyrje mbulojnë mjaftueshëm dimensionet e problemit socio-ekonomik që ajo rregullon. – Efikasiteti, verifikon që efektet e pritura prej një ndërhyrjeje janë arritur në saj të veprimeve të kryera. – Efiçienca verifikon që efektet e marra kanë […]

» Ç’është vlerësimi mjedisor

Vlerësimi mjedisor në një kuptim të gjërë përcakton vlerësimin e përbërjes dhe të kushteve të mjedisit biofizik dhe të mjedisit njërzor ose jo-njërzor. Karakterizimi i gjëndjes dhe i tendencave mjedisore (duke u nisur nga të dhënat retrospektive dhe eventualisht prespektive), kalkulimi ose vlerësimi i presioneve antropike të bërë në mjedis, pasojat ose modelet e menaxhimit […]

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan