Reforma Parlamentare

» Aspekti detyrues i procedurave parlamentare

Philip Norton – (Lordi Norton nga Louth) është Profesor i Shkencave Politike në Universitetin e Hull-it. Ky artikull përbën një version të rishikuar të një kreu. “Procedurat Parlamentare: Fuqia e fshehtë?”.