Vlerësimi i drejtësisë sociale në politikat publike

“SIM Europa” është një instrument i vlerësimit të drejtësisë sociale që rezulton përmes monitorimit të politikave sociale të BE-së për 28 vendet anëtare. Duke kombinuar të dhënat statistikore dhe vlerësimet e ekspertëve, SIM (Monitori i Përfshirjes Sociale) synon të zbulojë erozionin social apo/dhe progresin dhe të nxjerrë rekomandimet përkatëse për politikat publike.

Kombinimi i të dhënave të performancës së politikave sociale (vlerat e indeksit) me informacionet online të marra prej sondazheve me fokus politikat dhe iniciativat e qeverisë, (vlerat e reformës), shërben për tri qëllime:

a) për të siguruar në kohë të dhëna (ne baze vjetore), në mënyrë që të ribalancojë dominimin e pjesës makroekonomike ne qeverisje ekonomike të BE-së;

b) të nxjerrë të dhëna të krahasueshme midis vendeve anëtare mbi reformat e politikave sociale;

c) për të treguar dhe zgjidhur kompromiset e qeverive në lidhje me politikat shtrënguese.

“SIM Evropa” vlerëson:

drejtësinë sociale – cila është situata aktuale ?,

vlerësimin e reformave – c’farë bëjnë qeveritë kombëtare? dhe cila është shtytja e përgjithshme e reformave të tyre?, dhe

rekomandimet që rrjedhin – si mund të përmirësohet situata?.

“SIM Evropa” përqëndrohet në gjashtë dimensionet e përfshirjes sociale: 1) parandalimi i varfërisë, 2) arsimimi i barabartë, 3) hyrja në tregun e punës, 4) kohezioni social dhe jo-diskriminimi, 5) shëndeti, dhe 6) drejtësia midis brezave.

Rezultatet do të përdoren për të vlerësuar dhe formuluar rekomandime konkrete për reformat në politikat publike në shtetet anëtare dhe në BE. Qëllimi i “SIM Evropa” është që të sigurojë një qasje të bazuar në fakte për ndryshimin e politikave sociale në shtetet anëtare të BE-së.

Dy raporte, Indeksi i Drejtësisë Sociale dhe Reformbarometër, që do të botohen dy herë në vit, formojnë “Monitorin e Përfshirjes Sociale Evropës” (SIM Europe). Për më tepër, do të ketë disa botime që do të informojnë rreth Politikës Sociale gjatë gjithë vitit.

“SIM Evropa” është një bashkëpunim i përbashkët hulumtimi i Bertelsmann Stiftung dhe London School of Economics (LSE).

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi