Shteti dhe Demokracia

» Legjitimiteti demokratik

Në kuptimin më të përgjithshëm, legjitimiteti ka të bëj me aprovimin ose, thjesht, me pranimin e status quo-së së formës së shtetit apo të drejtuesve të tij prej pjesës më të madhe të shoqërisë (Th. Skocpol). Ndërsa sipas S. Martin Lipset: “Legjitimiteti nënkupton aftësinë e një sistemi për të krijuar dhe ruajtur besimin e qytetarëve […]

» Demokracia përfaqësuese

Demokracia përfaqësuese, e quajtur edhe “demokracia deleguese” është një nga format e demokracisë, në të cilën qytetarët shprehin vullnetin e tyre përmes përfaqësuesve të zgjedhur, të cilëve ata u delegojnë kompetencat e tyre. Këta të zgjedhur, që përfaqësojnë vullnetin e përgjithshëm, votojnë ligjin dhe eventualisht kontrollojnë qeverinë. Demokracia përfaqësues realizohet përmes zgjedhjeve të përgjithshme. Janë […]

» A është demokracia përfaqësuese realisht demokratike?

Intervistë e Helene Landemore me Nadia Urbinati dhe Bernard Manin.           Përfaqësimi e tradhton apo e përmbush idenë demokratike? A është përfaqësimi një përvehtësim i sovranitetit popullor nga elitat apo, përkundrazi, është shfaqja e vullnetit të vërtetë demokratik? Nadia Urbinati dhe Bernard Manin kanë diskutuar në një intervistë të realizuar nga […]

» Demokracia pjesmarrëse

Demokracia pjesmarrëse është formë e ndarjes dhe ushtrimit të pushtetit, e bazuar në rritjen e pjesmarrjes së qytetarëve në marrjen e vendimit politik. Synimi i pjesmarrjes qytetare është: “të demokratizohet demokracia” E shfaqur për herë të parë në vitet 1960, koncepti politik i demokracisë pjesmarrëse është zhvilluar në kontekstin e shumë pikpyetjeve të lindura mbi […]

» Kuptimi i demokracisë

Fjala ”demokraci” ka kuptimin e gjërave të ndryshme për persona të ndryshëm. Në fakt, ekziston shumëllojshmëri opinionesh mbi kuptimin dhe përmbajtjen e demokracisë, si dhe për kushtet e realizimit të saj, që ndryshojnë në varësi të optikës filozofike, ideologjike, politike, kulturore, sociale dhe ekonomike. Kjo shumëllojshmëri perceptimesh përfshin nga ato të planit konceptual deri në […]