Zgjedhjet në Shqipëri

 

 

 

 

 

I. Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë

Zgjedhjet e vitit 2017

Zgjedhjet e vitit 2013

Zgjedhjet e vitit 2009

Zgjedhjet e vitit 2005

Zgjedhjet e vitit 2001

Zgjedhjet e vitit 1997

Zgjedhjet e vitit 1996

Zgjedhjet e vitit 1992

Zgjedhjet e vitit 1991

 

II. Zgjedhjet e qeverisjes vendore

Zgjedhjet e vitit 2019

Zgjedhjet e vitit 2015

Zgjedhjet e vitit 2011

Zgjedhjet e vitit 2007

Zgjedhjet e vitit 2003

Zgjedhjet e vitit 2000

Zgjedhjet e vitit 1996

Zgjedhjet e vitit 1992

Më shumë për këtë temë:
Referendumi