Reforma në Drejtësi

» Reforma në fushën e pronësisë 2012 – 2020

Reforma në drejtësi është në fokus të veprimtarisë së Ministrisë së Drejtësisë në materializim të politikës së Qeverisë Shqiptare, për mbrojtjen e vendosur të lirive e të drejtave themelore të njeriut, rikthimin e besimit të qytetarëve tek drejtësia, rritjen e transparencës, si dhe luftën pa kompromis kundër korrupsionit. Pjesë e kësaj reforme, në përputhje me […]