Reforma Zgjedhore

» Reforma zgjedhore në Revistën “Procedurat parlamentare”

–  Luan Omari: Sistemet zgjedhore në zgjedhjet pluraliste në Shqipëri: avantazhet, disavantazhet dhe mësimet e nxjerra –  Niazi JAHO: Sistemi zgjedhor dhe problemet e përfaqësimit në Kuvend – Gent IBRAHIMI: Sistemi zgjedhor dhe stabiliteti në qeverisje – Aurela ANASTASI: Barazia gjinore dhe sistemet e kuotave zgjedhore për gratë – Damina GjIKNURI: Sistemi proporcional zgjedhor, anët pozitive […]