Qeverisja e Mirë

» Drejtësia sociale

Drejtësia sociale është një koncept moral dhe politik që synon barazinë e të drejtave mes njërzve dhe solidaritetin kolektiv. Si një projektim drejt një shoqërie më të drejtë, edhe pse duke pranuar egzistencën e padrejtësive, drejtësia sociale mund të konsiderohet si një utopi, ose si një përpjekje drejt një shoqërie më përparimtare. Veprimet që kanë […]

» Korrupsioni

Institucionet ndërkombëtare e përkufizojnë në mënyra të ndryshme fenomenin e korrupsionit. Sipas Transparency International, korrupsioni konsiston në abuzimin e një pushteti, të fituar përmes delegimit, për qëllime private. Ky përkufizim vë në dukje tre elementë përbërës të korrupsionit: – abuzimin e pushtetit; – qëllime private, që do të thotë se nuk përfiton vetëm abuzuesi i […]

» Partneriteti Publik – Privat (PPP)

Partneriteti Publik-Privat (PPP) në përgjithësi përkufizohet si formë bashkëpunimi e sektorit publik dhe privat, me qëllim zbatimin e projekteve në fushën e financimit, ndërtimit, menaxhimit, mirëmbajtjes, shërbimit. Një PPP formësohet nëpërmjet një sërë marrëveshjesh të lidhura midis sektorit publik e privat, në të cilat përcaktohen të drejtat dhe përgjegjësitë e palëve. Çfarë siguron ky partneritet […]

» Strategjia e luftës kundër korrupsionit

Qeveritë e vendeve të ndryshme hartojnë strategji dhe programe të veçanta për luftën kundër korrupsionit. Qeveria shqipëtare  zbaton dokumentin e Strategjisë ndërsektoriale të parandalimit, luftës kundër korrupsionit e qeverisjes transparente, 2008-2013, si dhe planet e veprimit të hartuara në zbatim të kësaj strategjie. Përveç organeve të kontrollit të brëndshëm dhe të jashtëm të financave publike, […]

» Çfarë është Qeverisja e mirë?

Me preardhje nga teoria mikro-ekonomike dhe shkenca administrative anglo-saksone (New Public Management), nocioni i “qeverisjes së mirë” është përhapur në vitet 1990 nga Banka Botërore si kusht i nevojshëm i politikave të zhvillimit. Për Bankën Botërore, qeverisja përfshin normat, traditat dhe institucionet përmes të cilave një vend ushtron autoritetin e tij mbi të mirën e […]

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan