Sistemi i Planifikimit të Integruar

» Sistemi i Planifikimit të Integruar

Sistemi i Planifikimit të Integruar (SPI)  është një tërësi parimesh operative që siguron realizimin, në mënyrë sa më të efektshme dhe të harmonizuar, të planifikimit dhe monitorimit të politikave të qeverisë në tërësi.  Ai siguron një kuadër të gjerë brenda të cilit funksionojnë proceset kryesore të Qeverisë për planifikimin financiar dhe të politikave, i projektuar […]

» Menaxhimi dhe Përgjegjshmëria në Sistemin e Planifikimit të Integruar

Këshilli i Ministrave është institucioni përfundimtar vendim-marrës për propozimet kryesore politike, përfshirë strategjitë kombëtare, sektoriale dhe ndërsektoriale, buxhetin e shtetit dhe të gjitha ligjet për zbatimin e tyre. Komiteti i Planifikimit Strategjik është një komitet ndërministerial i kryesuar nga Kryeministri që shqyrton dhe miraton prioritetet politike dhe fiskale të qeverisë. Këtu përfshihen: – përcaktimi i […]

» Dokumentet e Sistemit të Planifikimit të Integruar

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim paraqet drejtimin politik nga periudha afatmesme drejt asaj afatgjatë për qeverinë gjatë një horizonti planifikues 7-vjeçar. Ajo është krijuar mbi një vision kombëtar dhe një grup të plotë strategjish sektoriale dhe ndër-sektoriale. Strategjia kombëtare përcakton politika të përballueshme dhe të arritshme në secilin […]

» Monitorimi dhe Vlerësimi i Progresit

Aktivitetet e monitorimit dhe vlerësimit janë një komponent thelbësor i reformës në shpenzimet publike për të përmirësuar efektivitetin e qeverisë. Monitorimi dhe vlerësimi siguron informacion mbi zbatimin e politikave dhe programeve, i cili e lejon qeverinë që të përfitojë nga sukseset dhe të mësojë nga eksperiencat e zbatimit. Mjeti kryesor për identifikimin e kërkesave të […]

» Financimi i politikave publike

Financimi i politikave publike është i mishëruar në Buxhetin e Shtetit. Shifrat në pasqyrat e buxhetit në thelb pasqyrojnë politikat që bën shteti. Këtu duhet patur parasysh shprehja që politikat publike janë çdo gjë që bën apo nuk bën shteti. Çështja është nëse ky pasqyrim ka transparencën e mjaftueshme për të qënë i kuptueshëm nga qytetarët, […]

» Paraqitja e shpenzimeve buxhetore sipas politikave publike

Buxheti i Shtetit shpreh realitetin e zgjedhjeve dhe të opsioneve të politikave publike të një qeverie. Në vendet e OECD pas reformave të kryera, buxheti nuk paraqitet më sipas natyrës së shpenzimeve (personeli, funksionimi, investimet, ndërhyrjet, etj), por sipas politikave publike (siguria, kultura, shëndeti, drejtësia, etj). Parlamenti dhe qytetari janë kështu në gjëndje të vlerësojnë […]

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan