Banka Qëndrore

» Banka e Shqipërisë, Performanca sipas Fitimit 1993 – 2013

Banka e Shqipërisë është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit kryesor të veprimtarisë së saj, si dhe në ushtrimin e detyrave të ngarkuara. Banka e Shqipërisë përgjigjet para Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Kapitali i Bankës së Shqipërisë përbëhet nga fondi i themelimit, i cili është 750 milionë lekë dhe fondi […]

» Pavarësia e Bankës Qendrore

Sot nuk ekziston një mendim i pranuar përgjithësisht përsa i përket pavarësisë së bankës qendrore. Megjithatë, në literaturën më të re dominojnë kryesisht dy qasje në definimin e pavarësisë së bankës qendrore: qasja  legale dhe jolegale.  Qasja legale kryesisht lidhet me: pavarësinë institucionale; pavarësinë e personelit drejtues; pavarësinë funksionale; pavarësinë organizative; dhe pavarësinë financiare të […]

» Banka e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë (BSH) është banka qëndrore e Shtetit Shqiptar. Ajo u themelua në 4 tetor 1913, si rezultat i një marrëveshje të nënshkruar midis Qeverisë së Ismail Qemalit, përfaqësuesve të Wienner Bank Verein, si dhe përfaqësuesve të Banca Commerciale Italiana, por ajo e pushoi shpejt aktivitetin e saj. Në 2 shtator 1925, në bazë […]

» Ç’është Banka Qëndrore?

Banka qendrore e një (ose disa) vendi  është një institucion i pavarur nga çdo pushtet, i ngarkuar nga Shteti (ose një tërësie shtetesh në rastin e një zone monetare si përshëmbull Zona Euro), kryesisht me zbatimin (ose edhe hartimin apo miratimin) e politikës monetare të vendit. Detyrat kryesore të çdo banke qendrore mund të përmblidhen […]

» Banka e Shqipërisë: Politika Monetare

Banka e Shqipërisë është institucioni i vetëm në Republikën e Shqipërisë përgjegjës për konceptimin, hartimin, miratimin dhe zbatimin e politikës monetare. Politika monetare hartohet në funksion të përmbushjes së objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë: arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Ajo përfshin ndërhyrjen dhe/ose qëndrimin e Bankës së Shqipërisë ndaj tregjeve financiare për […]

» Banka e Shqipërisë: Stabiliteti financiar

Qëndrueshmëria e sistemit financiar, është kusht themelor që sistemi financiar të rrisë nivelin e tij të eficiencës në proçesin e ndërmjetësimit, duke kontribuar në orientimin e burimeve financiare drejt investimit në projekte produktive, brenda parametrave të njohur dhe të kontrolluar të rrezikut të veprimtarisë. Në këtë mënyrë, kontributi i sistemit financiar në zhvillimin ekonomik të […]

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan