Tatimet dhe Taksat

» Ç’janë taksat vendore ?

Taksa vendore quhen ato lloj taksa, të cilat përmbushin dy kushte: – Pushteti vendor ka disa shkalle lirie për të vendosur mbi nivelin e tyre, si detyrim ligjor. – Pushteti vendor merr 100 për qind të shumës që mblidhet prej tyre. Në taksat vendore përfshihen: – Taksa vendore mbi biznesin e vogël; – Taksa mbi […]

» Evazioni fiskal

Kuptimi i shprehjes evazion fiskal, sipas shkencës së financave, lidhet me të gjitha ato veprime që kanë për qëllim të zvogëlojnë ose të eliminojnë kontributin fiskal në arkën e shtetit prej qytetarëve ose subjekteve, duke shkelur dispozita dhe norma fiskale specifike. Evazioni fiskal eshte mospagim i detyrimeve tatimore që rrjedhin nga ligji. Evazioni fiskal ka një […]

» Paketa Fiskale

Paketa fiskale përbëhet nga ligjet që shërbejnë për vendosjen dhe administrimin e tatimeve dhe taksave. Në legjislacionin shqiptar janë një numër ligjesh që rregullojnë vendosjen dhe administrimin e tatimeve dhe taksave, si për shëmbull: – Ligji Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat (i ndryshuar). – Ligji Nr. 8976, datë 12.12.2002 “Për akcizat” (i ndryshuar) – […]

» Ç’janë tatimet dhe taksat?

Tatim dhe taksë quhet çdo pagesë e detyrueshme me ligj, që bëjnë në favor të buxhetit të shtetit, personat fizik e juridik të një vendi, në bazë të të ardhurave ose të pasurisë që ata kanë, të konsumit të mallrave e të shërbimeve që përfitojnë. Ato përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave në buxhetin e […]

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan