Buxheti i Shtetit

» Kosto e borxhit për frymë në vitet 2010-2016

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim koston e borxhit për frymë në vitet 2010-2016. Ky indikator llogaritet si raport i shumës së interesave që paguhen nga Buxheti i Shtetit për kredinë e marrë dhe ende të pashlyer me popullsinë e vendit në një vit të caktuar. Vitet 2010-2012 shfaqen me ndryshime të ulta të […]

» Borxhi për frymë në vitet 2010-2016

Borxhi për frymë është një indikator që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij indikatori në vitet 2010-2016 Borxhi për frymë ka njohur një rritje të shpejtë që nga viti […]

» Realizimi i të Ardhurave Buxhetore, Buxheti i Shtetit viti 2015

Realizimi i buxhetit vlerësohet duke krahasuar buxhetin e planifikuar ne fillim te vitit me buxhetin faktit ne fundvit. Te dhënat për buxhetin e planifikuar merren ne ligjin e buxhetit te shtetit, i cili si praktike miratohet disa dite para fillimit te vitit te ri. Te dhënat faktike jepen ne statistikat fiskale te Ministrisë se Financave, […]

» Të ardhurat buxhetore 2014 – 2015

Këtu janë përditësuar të dhënat mbi të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe strukturën e tyre për vitet 2014-2015. Të ardhurat totale të buxhetit të shtetit përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme tatimore, jo tatimore dhe ndihmat e dhëna nga qeveritë e shteteve të huaja apo donatorët. Të Ardhurat Buxhetore kanë pasur […]

» Sa pak kontribuojnë shqiptarët për buxhetin e shtetit!

Eduard Zaloshnja Në vitin 2013, u futën në buxhetin e shtetit shqiptar rreth 3.2 miliardë dollarë. Këto të ardhura buxhetore përbënin vetëm 24% të vlerës së krijuar nga ekonomia shqiptare gjatë vitit (të PBB-së vjetore). Sipas CIA World Factbook, në të njëjtin vit, Kosova futi si të ardhura në buxhetin e shtetit 28% të PBB-së, […]

» Programi Buxhetor Afatmesëm

Programi Buxhetor Afatmesëm është një dokument kyç në Sistemin e Planifikimit të integruar, përmes të cilit realizohet në mënyrë sa më të efektshme dhe të harmonizuar planifikimi dhe monitorimi i politikave të qeverisë në tërësi. Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) siguron që alokimet vjetore të buxhetit të reflektojnë prioritetet politike gjatë një periudhe afatmesme (3-vjeçare) duke bërë […]

» Të ardhurat e Buxhetit të Shtetit sipas strukturës 2000 – 2013

Të ardhurat totale të Buxhetit të Konsoliduar të Shtetit përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme tatimore, jotatimore dhe ndihmat e dhëna nga qeveritë e shteteve të huaja apo donatorët. Të ardhurat tatimore vijnë nga tatimet dhe doganat, pushteti lokal dhe fondet speciale. Të ardhurat jotatimore janë të ardhura që vijnë nga veprimtaria […]

» Borxhi për frymë në vitet 2010-2014

Borxhi publik për frymë llogaritet si raport i stokut total të borxhit ende të pashlyer në një vit të caktuar me popullsinë e regjistruar për atë vit. Në terma të thjeshtë, ai shpreh mesatarisht “sa borxh publik mbart” secili prej nesh apo “sa i takon të shlyejë” nga borxhi i marrë ndër vite nga qeveritë. […]

» Buxheti i Shtetit në vite

  Projektbuxheti i Shtetit 2015 Buxheti i Shtetit 2014 Buxheti i Shtetit 2013 Buxheti i Shtetit 2012 Buxheti i Shtetit 2011 Buxheti i Shtetit 2010 Buxheti i Shtetit 2009 Buxheti i Shtetit 2003 – 2008

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan