Ç’janë politikat publike?

 

Termi “politikë publike” është  shumë i vonshëm. Ai është futur në gjuhën e shkencave politike dhe administrative evropiane në vitet ’70 si përkthim fjalë për fjalë i termit “public policy”.

Në bazë të këndvështrimit të shoqërisë dhe të raporteve të saj me politikën, politika mund të ndahet në tre degë, që sipas teminologjisë anglosaksone quhen: politics, policy dhe polity. Me politics nënkuptohen veprimtaritë e partive të ndryshme politike, ose të grupeve të ndryshme për të bërë të mundur marrjen e pushtetit politik. Me policy nënkuptohen ligjet ose aktet e tjera juridike të realizuara nga pushteti politik për të menaxhuar pasurinë publike. Me polity nënkuptohet konsensusi nga ana e trupit elektoral për pushtetin politik dhe kohezioni ndër-shoqëror i grupeve dhe shtresave të ndryshme. Tre aspektet ndërthuren dhe influencojnë në njëra tjetrën duke realizuar dinamika komplekse socio-politike.

Në qasjen anglosaksone termi policy, duket i kundërt me termin politics, në kuptimin thjesht të raporteve të partive dhe të politikanëve.  Në Evropën kontinentale është e përhapur ideja se politika në kuptimin e politics dhe politika në kuptimin e policy janë dy aspekte të të njëjtit fenomen. Në qasjen anglosaksone të dy termat njohin një diferencë jo vetëm leksikore, por edhe thelbësore. Në Europë, vetëm Britania e Madhe njeh diferencën midis politics dhe policy për shkak të uniformitetit të gjuhës dhe shkëmbimit tradicional kultural me SHBA. Për të gjithë vendet e tjera europiane, termat ruajnë formën e tyre të importuar dhe diferencimi midis politics dhe policy është praktikisht në proces. Edhe në gjuhën shqipe dallimet në termat nuk vihen në dukje sepse përfshihen në të njëjtën fjalë: “politika”.

Më shumë për këtë temë:
Ndryshimet historike të politikave publike
Përkufizime të Politikave Publike

  Thënie për Shtetin

  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi
  • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
   - Harry S. Truman
  • Paul Valery
   - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
  • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
   - Harold MacMillan