Shteti dhe Pushteti

» Politika si profesion sipas Max Weber

Weber krahason politikën si koncept me shtetin modern, i cili është një aparat legjitim i dhunës. Sipas Weberit shteti është themeluar në fuqi. Pa të, shteti do të pushojë së ekzistuari dhe shoqëria do të dorëzohej ndaj anarkisë. Një shtet është një komunitet njerëzor me monopolin e legjitimitetit të forcës brenda territorit të caktuar. Në […]

» Shteti Autoritar

Me Shtet autoritar (ose përgjithësisht, autoritarizëm) nënkuptohet një entitet shtetëror dhe/ose një formë e qeverisjes, në të cilën sovraniteti ushtrohet nga një parti dominuese ose nga një drejtues i shtetit. Kjo është një rikthim në kohët moderne i monarkisë absolute. Edhe pse përfaqësimi politik ekziston, ai është shumë i kufizuar nga fuqia e qeverisë. Termi […]

» Pushteti shtetëror

Sipas Luan Omari: libri “Shteti i së Drejtës” Shteti i realizon funksionet e tij me anë të pushtetit. Pushteti i një shteti është një mjet për kryerjen e këtyre funksioneve. Pra, pushteti është një shfaqje ose një shprehje e shtetit. Ai përfshihet në vetë nocionin e shtetit si organizatë shtrëngimi. Koncepti i pushtetit është një […]

» Ç’është pushteti?

Për konceptin e pushtetit ekzistojnë teori të shumta, të cilat janë konvergjente apo kundërshtuese midis tyre. Ne terma juridik pushteti mund të përkufizohet si aftësia, dëshira ose autoriteti për të vepruar, që ushtrohet për qëllime personale ose kolektive. Në kuptime të tjera, pushteti konsiderohet kryesisht aftësia për të influencuar në sjelljet e grupeve të njërzve. […]

» Teoritë sociologjike mbi pushtetin politik

Në të gjitha periudhat historike jeta sociale e individëve bazohet kryesisht në raportet e pushtetit sipas binomit urdhër-bindje. Me formimin e shteteve moderne dhe si rrjedhim afirmimin e parimit të demokracisë, besohej që raportet urdhër-bindje dhe dhunat detyruese, tipike të shteteve autoritare, do të zhdukeshin. Në realitet, si vë në dukje Heinrich Popitz, dhuna mund […]

» Kuptimi i pushtetit politik

Pushteti politik ka përgjegjësinë e përcaktimit të rregullave që përbëjnë rendin shoqëror. Është pushteti ai që organizon raportet midis individëve dhe merr në mbrojtje interesat e tyre. Pushteti është i domosdoshëm për mbijetesën e një shoqërie.  Pushteti politik në thelb, është një forcë organizimi. Ushtrimi i pushtetit politik u jep shumë fuqi personave që janë […]

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan