Programi i Punës

1. Formulimi i vizionit të Shtetitweb për reformën e qeverisjes vendore.

2. Grumbullimi dhe sistemimi i studimeve, strategjive dhe analizave të kryera për qeverisjen vendore dhe postimi i tyre në ShtetiWeb,

3. Grumbullimi i akteve ligjore që lidhen me reformat e ndarjeve administrative territoriale që nga viti 1920.

4. Takime të Grupit të Punës për të konceptuar modelin e ri të qeverisjes vendore (decentralizimi i funksioneve dhe kompetencave, decentralizimi fiskal, raportet me organet e dekonçetruara të pushtetit qëndror). Gjithashtu përcaktimi i kritereve që duhen ndjekur për krijimin e njësive të reja të qeverisjes vendore.

5. Artikuj në shtypin e ditës për problemet e Reformës së qeverisjes vendore

6. Takim i Grupit të punës me përfaqësues të donatorit të Projektit për të prezantuar qasjen dhe metodën e punës që do të ndiqet për realizimin e këtij projekti.

7. Takime individuale konsultuese me persona me njohje dhe eksperiencë në qeverisjen vendore. Fokusi Reformimi i qeverisjes vendore dhe krijimi i njësive të reja (rajon dhe bashki) në të gjithë territorin

8. Tryezat e punës në nivel qarku me persona me njohje dhe eksperiencë në qeverisjen vendore. Fokusi Reformimi i qeverisjes vendore dhe krijimi i njësive të reja (rajon dhe bashki) në të gjithë territorin

9. Organizimi i Workshopit për të prezantuar qasjen e Shtetiweb për Reformën e Qeverisjes vendore.

10. Organizimi Workshopit për të prezantuar Hartën e re të njësive të qeverisjes vendore

11. Organizimi dhe fillimi i Forumit Curiaweb për Reformën e Qeverisjes Vendore, i cili do të zhvillohet në dy faza:

               Faza e parë: Diskutimi rreth modelit të qeverisjes vendore

               Faza e dytë: Diskutimi rreth hartës së re të njësive të qeverisjes vendore.

12. Publikimi në internet dhe në media i Hartës së re të njësive të qeverisjes vendore.

13. Fillimi i fazës së dytë të Forumit Curiaweb për Hartën e re të njësive të qeverisjes vendore

14. Pregatitja e Materialit përfundimtar të Projektit, që përmban analizën e qeverisjes së sotme vendore, përshkrimin e modelit të ri, masat rekomanduese për realizimin e këtij modeli, hartën e re të qeverisjes vendore dhe anekset plotësuese të karakterit dokumentar.

15. Organizimi  aktivitetit përfundimtar për të paraqitur konkluzionet e projektit dhe Hartën e re të qeverisjes vendore, që do ti paraqitetit Grupit të punës së Qeverisë dhe Komisionit parlamentar të ngritur për këtë reformë.

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi