Leksione

Cikël 12 leksionesh

nga Dr. Ylli Bufi sipas librit Tempulli i Demokracisë:

Tema I: Funksionet dhe struktura e parlamentit

Leksioni 1: Karakteristikat dhe funksionet e parlamentit

Leksioni 2: Struktura e Parlamentit

Leksioni 3: Organet drejtuese të Parlamentit

Tema II: Funksionimi i parlamentit

Leksioni 4: Organizimi i procedurave parlamentare

Leksioni  5: Seanca plenare

Tema III: Procesi ligjëvënës

Leksioni 6: Pjesa e parë

Leksioni 7: Pjesa e dytë

Tema IV: Procesi i kontrollit parlamentar

Leksioni 8: Kontrolli parlamentar në komisione

Leksione 9: Kontrolli parlamentar në seancë plenare

Tema V: Mandati dhe imunitetit parlamentar

Leksioni 10: Mandati parlamentar

Leksioni 11: Imuniteti parlamentar

Leksion 12: Raportet parlament – qeveri në një sistem demokratik