Strategjia Kombëtare e Zhvillimit Ekonomik & Social 2000 – 2006

Lidhet me:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319
 • Strategjia Kombetare e Zhvillimit Ekonomik & Social 2002 - 2004

  Lloji i dokumentit:
  Strategji

  Publikuar nga:
  Keshilli i Ministrave

  Shkarko:
  • SKZHES - Macro-economic conditions1998-2004

   Lloji i dokumentit:
   Raport

   Publikuar nga:
   NSSED Department

   Shkarko:
   • Sectorial Strategy - Education 2002-2004

    Lloji i dokumentit:
    Dokument Politikash

    Publikuar nga:
    NSSED Department

    Shkarko:
    • Bologna National Report 2004-2005

     Lloji i dokumentit:
     Raport

     Publikuar nga:
     Ministry of Education & Science

     Shkarko:
    • Bologna National Report 2005-2007

     Lloji i dokumentit:
     Raport

     Publikuar nga:
     Ministry of Education & Science

     Shkarko:
    • Education Reform Project 2005 - >Implementation Completion Report

     Lloji i dokumentit:
     Raport

     Publikuar nga:
     World bank

     Shkarko:
   • Sector Startegy - Health 2002 - 2004

    Lloji i dokumentit:
    Dokument Politikash

    Publikuar nga:
    NSSED Department

    Shkarko:
    • Sector Strategy - Labour Market 2002-2004

     Lloji i dokumentit:
     Dokument Politikash

     Publikuar nga:
     NSSED Department

     Shkarko:
     • Sector Strategy - Poverty 2002-2004

      Lloji i dokumentit:
      Dokument Politikash

      Publikuar nga:
      NSSED Department

      Shkarko:
      • Sector Strategy - Water & Electricity 2002-2004

       Lloji i dokumentit:
       Dokument Politikash

       Publikuar nga:
       NSSED Department

       Shkarko:
       • Education & Science - Mid- Term Planification Matrix

        Lloji i dokumentit:
        Dokument Politikash

        Publikuar nga:
        Ministry of Education & Science

        Shkarko:
        • Agriculture & Food - Mid Term Planification Matrix

         Lloji i dokumentit:
         Dokument Politikash

         Publikuar nga:
         Ministry of Agriculture & Food

         Shkarko:
         • Defence - Mid-Term Planification Matrix

          Lloji i dokumentit:
          Dokument Politikash

          Publikuar nga:
          Ministry of Defence

          Shkarko:
          • Financa - Mid-Term Planification Matrix

           Lloji i dokumentit:
           Dokument Politikash

           Publikuar nga:
           Ministry of Finance

           Shkarko:
           • Health MId-Term Planification Matrix

            Lloji i dokumentit:
            Dokument Politikash

            Publikuar nga:
            Ministry of Health

            Shkarko:
            • Industry & Energy Mid-Term Planification Matrix

             Lloji i dokumentit:
             Dokument Politikash

             Publikuar nga:
             Ministry of Industry & Energy

             Shkarko:
             • Local Government & Decentralisation MId-Term Planification Matrix

              Lloji i dokumentit:
              Dokument Politikash

              Publikuar nga:
              Ministry of Local Government & Decentralisation

              Shkarko:
              • Labour & Social Affairs Mid-Term Planification Matrix

               Lloji i dokumentit:
               Dokument Politikash

               Publikuar nga:
               Ministry of Labour, & Social Affairs

               Shkarko:
               • Territorial Adjustment and Tourism Mid-Term Planification Matrix

                Lloji i dokumentit:
                Dokument Politikash

                Publikuar nga:
                Ministry of Territorial Adjustment and Tourism

                Shkarko:
                • Transport & Telecomunications - Mid-Term Planification Matrix

                 Lloji i dokumentit:
                 Dokument Politikash

                 Publikuar nga:
                 Ministry of Transport & Telecomunication

                 Shkarko:
                 • PAM - Monitoring & Evaluation 2001-2004

                  Lloji i dokumentit:
                  Raport

                  Publikuar nga:
                  NSSED

                  Shkarko:
                  • National Strategy of Energy

                   Lloji i dokumentit:
                   Dokument Politikash

                   Publikuar nga:
                   Ministry of Industry & Energjy

                   Shkarko:
                   • Rural Development Strategy 2002

                    Lloji i dokumentit:
                    Dokument Politikash

                    Publikuar nga:
                    Ministry of Agriculture & Food

                    Shkarko:
                    • Investor Targeting Strategy for Albania 2001 - 2006

                     Lloji i dokumentit:
                     Dokument Politikash

                     Publikuar nga:
                     Ministry of Economic Co-operation and Trade

                     Shkarko:
                     • National Strategy of Energy & Plan of Action 2005

                      Lloji i dokumentit:
                      Dokument Politikash

                      Publikuar nga:
                      Ministry of Industry and Energy, National Agency of Energy

                      Shkarko:
                      • National Strategy on People with Disabilities 2005-2007

                       Lloji i dokumentit:
                       Dokument Politikash

                       Publikuar nga:
                       Ministry of Labour and Social Affairs

                       Shkarko:
                       • Lloji i dokumentit:
                        Tjetër

                        Shkarko:
                      • Strategjia Kombëtare për përmirësimin e kushteve të jetesës së Minoritetit Rom 2003 - 2007

                       Lloji i dokumentit:
                       Dokument Politikash

                       Publikuar nga:
                       OSBE

                       Shkarko:
                       • National Strategy for improving Roma living conditions 2003-2007

                        Lloji i dokumentit:
                        Dokument Politikash

                        Publikuar nga:
                        OSCE

                        Shkarko:
                        • Strategy of Decentralisation & Local Government 2006 - 2010

                         Lloji i dokumentit:
                         Dokument Politikash

                         Publikuar nga:
                         Ministry of Interior

                         Shkarko:
                         • National Strategy on Integrated Border Management & its Action Plan 2006-2010

                          Lloji i dokumentit:
                          Dokument Politikash

                          Publikuar nga:
                          Ministry of Interior

                          Shkarko:
                          • Public health and health promotion strategy 2002-2010

                           Lloji i dokumentit:
                           Dokument Politikash

                           Publikuar nga:
                           Ministry of Health

                           Shkarko:
                           • National Security Strategy 2004-2007

                            Lloji i dokumentit:
                            Dokument Politikash

                            Publikuar nga:
                            National Security Council

                            Shkarko:
                            • National Information and Communication Technologies Strategy 2002-2005

                             Lloji i dokumentit:
                             Dokument Politikash

                             Publikuar nga:
                             Government

                             Shkarko:
                             • Macroeconomic Framework 2000-2003

                              Lloji i dokumentit:
                              Dokument Politikash

                              Publikuar nga:
                              Ministry of Finance

                              Shkarko:
                              • National Strategic Plan Against Aids 2004-2010

                               Lloji i dokumentit:
                               Dokument Politikash

                               Publikuar nga:
                               Minisytry of Health

                               Shkarko:
                               • National Strategy for Children 2001-2006

                                Lloji i dokumentit:
                                Dokument Politikash

                                Publikuar nga:
                                National Committee on Women and Family

                                Shkarko:
                                • National Strategy of People with Disabilities 2006-2010

                                 Lloji i dokumentit:
                                 Dokument Politikash

                                 Publikuar nga:
                                 Ministry of Labour, Social Affaires and Equal Opportunities

                                 Shkarko:
                                 • Strategjia Kombetare e Personave e Aftesi te Kufizuar 2006-2010

                                  Lloji i dokumentit:
                                  Dokument Politikash

                                  Publikuar nga:
                                  Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

                                  Shkarko:
                                  • Stategjia Kombetare e Energjise 2003-2006

                                   Lloji i dokumentit:
                                   Dokument Politikash

                                   Publikuar nga:
                                   Ministria e Industrise dhe Energjitikes

                                   Shkarko:
                                   • Strategjia Kombetare Kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore & Plani i Veprimit 2005-2007

                                    Lloji i dokumentit:
                                    Dokument Politikash

                                    Publikuar nga:
                                    Ministria e Brendshme

                                    Shkarko:
                                   • Progress Report NSSED 2002-2004

                                    Lloji i dokumentit:
                                    Raport

                                    Publikuar nga:
                                    NSSED Department

                                    Shkarko:
                                    • Public expenditure management calendar

                                     Lloji i dokumentit:
                                     Studim/Analizë

                                     Publikuar nga:
                                     NSSED Department

                                     Shkarko:
                                    • Legal Base Sector & Cross-cutting Strategies

                                     Lloji i dokumentit:
                                     Akt Ligjor

                                     Publikuar nga:
                                     NSSED Department

                                     Shkarko:
                                     • NSSED First Annual Progress Report 2003

                                      Lloji i dokumentit:
                                      Raport

                                      Publikuar nga:
                                      NSSED Department

                                      Shkarko:
                                      • NSSED Progress Report 2004 & Priority Action Plan 2005-2008

                                       Lloji i dokumentit:
                                       Raport

                                       Publikuar nga:
                                       Ministry of Finance

                                       Shkarko:

                                       Thënie për Shtetin

                                       • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
                                        - Georges Pompidou
                                       • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
                                        - Otto von Bismarck
                                       • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
                                        - Jean Cocteau
                                       • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
                                        - Alcide de Gasperi
                                       • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
                                        - Montesquieu
                                       • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
                                        - Cardinal de Richelieu
                                       • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
                                        - Aristotele
                                       • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
                                        - Woodrow Wilson
                                       • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
                                        - Charles Maurras
                                       • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
                                        - Ruggiero Bonghi