Forcat e Armatosura

Forcat e Armatosura  kryejnë veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin nr.7978, datë 26.7.1995 “Për Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, megjithëse në websitin e Ministrisë së Mbrojtjes ky nuk është i publikuar. Ligji që përcakton pozitën juridike, ekonomiko-financiare dhe shoqërore, kërkesat e përgjithshme të pranimit, të drejtat, detyrimet dhe kufizimet e ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, për arsye të karakterit të veçantë të detyrës dhe të shërbimit ushtarak, si dhe garancitë ligjore për zbatimin e tyre, është Ligji Nr.9210, datë 23.3.2004 “Për statusin e ushtarakut të forcave të armatosura”

Shtetasi shqiptar, nga dita që fillon të shërbejë në Forcat e Armatosura si ushtarak, fiton statusin e ushtarakut dhe gëzon të drejtat, si dhe përmbush detyrimet e përcaktuara në këtë ligj dhe në akte të tjera ligjore dhe nënligjore.

Këtë status e gëzojnë: ushtarakët e shërbimit aktiv të përhershëm, ushtarakët e shërbimit aktiv të përkohshëm, ushtarakët e shërbimit aktiv të detyrueshëm, të thirrurit në stërvitje ushtarake, për kohën e stërvitjes, ushtarakët në rezervë, në lirim ose në pension, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin përkatës dhe në akte të tjera ligjore e nënligjore.

Në Status përcaktohen të drejtat dhe detyrat e ushtarakut, pagat, shtesat mbi pagë dhe kompensimet, trajtimi i familjarëve të ushtarakut kur ushtaraku humbet jetën, si dhe të drejtat shoqërore të ushtarakut dhe familjes së tij.

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan