Leksione

I. BAZAT E QEVERISJES

☞ Leksione nga Prof. Rexhep Meidani:

Tema 1: Mbi qeverisjen (zhvillimet historike të saj)

Tema 2: Mbi “Mekanikën Qeverisëse”

Tema 3: Qeverisja në fushën e sigurisë

Tema 4: Qeverisja ekonomike

Tema 6: Politikat publike dhe qeverisja vendore

 

Qeveria: Krijimi, përgjegjësia dhe kompetencat e saj

Leksion nga Didier Maus, ekspert i së drejtës kushtetuese

 

II. POLITIKAT PUBLIKE

☞ Leksione nga ShtetiWeb:    Të kuptojmë Politikat Publike

☞ Leksione nga Prof. P. Spano: Analisi delle Politiche Pubbliche