LIBRARIA CuriaWeb

curia Këtu do të gjeni, të klasifikuara sipas forumeve, të gjitha kontributet, përfshirë Parathëniet dhe Dokumentet CuriaWeb, për forumet e përfunduara. Për të parë tekstin e plotë klikoni mbi titullin e tij.

FORUMET E PERFUNDUARA

Seksioni i Legjislacionit

Seksioni i Politikave Publike

                 Rrugët drejt një Hapësire Ekonomike të Përbashkët Shqipëri – Kosovë 

                 Konferenca CuriaWeb

Seksioni i Reformave

                 Reforma kushtetuese – një domosdoshmëri e kohës?