Programi i Reformave Ekonomike 2018-2020

Keto dite Keshilli i Ministrave miratoi Programin e Reformave ekonomike (ERP) per vitet 2018-2020.

Në programin e ri ekonomik për periudhën 2018-2020 parashikohet zbatimi i 17 reformave. Ky program reformash dorëzohet në Komisionin Europian për t’u monitoruar më pas prej tij.

Reformat mbulojnë tematika të tilla si financat publike, energjia, transporti, telekomunikacioni, bujqësia, sektori bankar, industri, infrastrukturë, klima e biznesit, integrimi tregtar, arsimi dhe AFP, punësimi dhe përfshirja sociale. Më poshtë lista e reformave:

1-Krijimi i një kadastre fiskale

2-Liberalizimi i mëtejshëm i tregut të energjisë

3-Diversifikimi i burimeve të energjisë (gazifikimi)

4-Studim fizibiliteti për ndërtimin dhe përmirësimin e Korridorit Adriatik-Jonian

5-Rehabilitimi dhe ndërtimi i segmentit hekurudhor Durrës-Rinas-Tiranë

6-Konsolidimi dhe defragmentimi i tokës bujqësore

7-Politika për zhvillimin e industrisë joushqimore

8-Reforma në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve

9-Reduktimi i barrierave për biznesin

10-lmplementimi efektiv i planit kombëtar për uljen e nivelit të kredive të këqija në sektorin bankar

11- Përmirësimi i kapaciteteve institucionale të sistemit për kërkimin shkencor dhe inovacion

12- lmplementimi i kuadrit ligjor dhe rregullator për zhvillimin e infrastrukturës të bandës së gjerë (broadband).

13- Lehtësimi i tregtisë dhe arritja e sinergjisë në implementimin e masave kombëtare lehtësuese se për tregtinë.

14- Hartimi dhe implementimi i kurrikulave të bazuara në kompetenca dhe trajnimi i mësuesve

15-Përmirësimi i cilësisë dhe mbulimit të AFP duke siguruar lidhje me tregun e punës

16- Modernizimi i shërbimeve publike të punësimit, rritja e punësimit për gratë, të rinjtë dhe grupet e cenuara

17- Forcimi i mbrojtjes sociale dhe masat për përfshirjen sociale

Ketu do te gjeni tekstin e plote te ketij programi:

Download (PDF, Unknown)

 

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi