Fazat e politikave publike

Fazat e një procesi të politikave publike formojnë atë që zakonisht quhet cikli i politikave publike. Një model standart i ciklit të politikave publike është si më poshtë:

identifikimi i problemit (Problem definition). Që Shteti të filloj të veprojë mbi një problem, duhet së pari të njohë ekzistencën e tij. Kjo është pika e fillimit të çdo politike publike;

formulimi i një politike (Policy formulation). Kur problemi është identifikuar, duhet të analizohen shkaqet e tij, të propozohen zgjidhjet e mundëshme, pra, të propozohen politika që besohen se mund të  zgjidhin këtë problem;

marrja e vendimit (Decision-making). Midis zgjidhjeve të propozuara, domethënë,  politikave të formuluara, zgjidhet një ose disa që konsiderohen si të përshtatëshme për të ndërhyrë mbi problemin. Autoritetet publike dhe mënyrat e marrjes së vendimit ndryshojnë sipas politikave.

zbatimi (Policy implementation). Në vazhdim, duhet zbatuar vendimi, domethënë, duhen kryer veprimet konkrete;

vlerësimi i rezultateve (Policy evaluation). Për të ditur nëse politika ka arritur objektivat  e saj, duhen vëzhguar efektet që ajo ka pasur mbi problemin, pra të veprohet me një vlerësim të veprimit. Kjo mundëson të përcaktohet nëse politika ka qënë e suksesshme, apo nëse, në të kundërtën, problemi vazhdon. Në këtë rast duhet formuluar një politikë e re.

Shpesh vazhdimi ose përfundimi i një politike konsiderohet si një fazë e gjashtë e cklit të politikave publike.

Vlerësimi i politikës publike përbën sot një disiplinë të vecantë shkencore.

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan