Banka e Shqipërisë: Stabiliteti financiar

Qëndrueshmëria e sistemit financiar, është kusht themelor që sistemi financiar të rrisë nivelin e tij të eficiencës në proçesin e ndërmjetësimit, duke kontribuar në orientimin e burimeve financiare drejt investimit në projekte produktive, brenda parametrave të njohur dhe të kontrolluar të rrezikut të veprimtarisë. Në këtë mënyrë, kontributi i sistemit financiar në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në plotësimin e nevojave të klientëve të tij, është i qenësishëm.

Që të arrihet dhe të ruhet stabiliteti i sistemit financiar, nevojiten institucione financiare të shëndetshme të cilat veprojnë në një treg financiar me infrastrukturë të zhvilluar e të mbrojtur, ku ekzistojnë mekanizma të cilat nxisin administrimin efektiv të burimeve financiare dhe të rreziqeve nga ana e investitorëve.

Bankat qendore luajnë një rol të rëndësishëm në arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të sistemit financiar, por ky rol nuk është ekskluziv. Rëndësia e objektivit si edhe larmia e kompleksiteti i cështjeve që ndërthuren brenda tij, kërkojnë harmonizimin e përpjekjeve me institucione të tjera ku vecohen autoritetet mbikëqyrese të institucioneve financiare bankare1 dhe jobankare, dhe agjencia e sigurimit të depozitave. Institucione të tjera që mund të përfshihen në këtë kuadër, janë ato që mbikëqyrin zhvillimet e kushteve të konkurrencës në tregun financiar, që nxisin adoptimin dhe kontrollojnë zbatimin e standardeve të ndryshme etj. Në kushtet e hapjes dhe të integrimit të tregjeve financiare, autoritetet e vendeve të ndryshme e kanë parë të nevojshme të shtrijnë këtë bashkëpunim në nivel ndërkombëtar.

Ligji Bankës së Shqipërisë përcakton gjithashtu rolin e Bankës së Shqipërisë, si banka qendrore e vendit, për ruajtjen e stabilitetit të sistemit financiar. Në nenet 3, 12, 16, 21 dhe 69, të këtij ligji, sanksionohet përgjegjësia e Bankës së Shqipërisë për licencimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë bankare, për nxitjen e funksionimit të sistemeve të pagesave dhe mbikëqyrjen e tyre, për dhënien e likuiditetit në treg në rolin e huadhënësit të fundit, si edhe për t’u shprehur publikisht në lidhje me natyrën dhe llojin e kërcënimeve që mund të ekzistojnë për stabilitetin e sistemit financiar.

Raporti i Stabilitetit Financiar

Është një dokument që analizon zhvillimet me rëndësi të sistemit financiar gjatë një periudhe gjashtëmujore dhe evidenton faktorët që përfaqësojnë rrezik sistemik. Ai bën identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve me të cilat ndeshet sistemi financiar dhe infrastruktura e tij, për t’i dhënë autoriteteve publike mundësinë që të identifikojnë masat përkatëse për korrigjimet e nevojshme. Për hartimin e raportit, shfrytëzohen të dhëna që disponohen në Bankën e Shqipërisë, si dhe shkëmbehet informacion me autoritete të tjera që mbikëqyrin veprimtarinë e tregut financiar. RSF u publikua për herë të parë në 2008 me një frekuencë njëvjeçare dhe duke filluar nga viti 2010 publikohet dy herë në vit.

Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2012

Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2011

Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2011

  Thënie për Shtetin

  • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
   - Georges Pompidou
  • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
   - Otto von Bismarck
  • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
   - Jean Cocteau
  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi