Si zgjidhen deputetët europian?

Parlamenti evropian

Që nga viti 1979, deputetët e PE zgjidhen çdo pesë vjet me votim universal të drejtpërdrejtë. Traktati i Lisbonës parashikon kalimin në një procedure uniforme ku zbatohen parimet e përbashkëta te shteteve anetare për zgjedhjen e anëtarëve të parlamentit (neni 223 TFEU). Por deri më sot, është ende legjislacioni kombëtar i secilit Shtet Anëtar që përcakton procedurat e votimit, zonat elektorale, kushtet e legjitimitetit dhe rregullat per zgjidhjen e mosmarrëveshjeve zgjedhore .

Zgjedhjet zhvillohen:

– në një zonë zgjedhore të vetme kombëtar në shumicën e vendeve;

– në kontekstin e zonave zgjedhore rajonale në Belgjikë, Itali  Mbretëria e Bashkuar, Irlanda, apo ndërrajonale në Francë ;

– sipas një sistemi të përzier, në Gjermani , ku aplikantët mund të paraqiten në nivelin e një ose më shumë rajoneve (Länder), ose në nivel kombëtar.

Megjithatë rregulla të përbashkëta zbatohen kudo: parimi i përfaqësimit proporcional, votimi  universal i drejtpërdrejtë, i lirë dhe i fshehtë, e drejta e votes në 18 vjet ( 16 vjet në Austri ), barazinë midis grave dhe burrave , një votim të fshehtë. Në Belgjikë, Greqi dhe Luksemburg, votimi është i detyrueshëm.

Gjithashtu, mandati i Parlamentit Evropian nuk pajtohet me asnjë funksion tjetër në institucionet evropiane. Një Deputet nuk mund të jetë anëtar i qeverisë kombëtare ose anëtar i një parlamenti kombëtar.

Në zgjedhjet e mëparshme europiane (ato të 4 deri 7 qershor 2009), Traktati i Lisbonës nuk ishte hyrë ende në fuqi. Gjithashtu, për legjislaturën e 7 që tani përfundon, Parlamenti Evropian ishte i përbërë prej 766 anëtarë që nga hyrja në BE të Kroacisë. Parlamenti i ardhshëm është i përbërë nga 751 anëtarë, sipas Traktatit të Lisbonës. Dymbëdhjetë vende duhet të humbasin një vend, Gjermania humbet tre.

Në Francë, ligji i 11 prill 2003 ka ndryshuar mënyrën e zgjedhjeve evropiane. Ajo tani është e organizuar në tetë zona elektorale ndër-rajonale dhe jo brenda një zone elektorale të vetëm kombëtare. Vendet janë të shpërndara nëpër tetë zonat në përpjesëtim me popullsinë e tyre. Deputetët francezë zgjidhen nga lista e përfaqësimit proporcional në një raund. Prandaj, votuesit zgjedhin një listë që ata nuk mund të hiqni një emër, ose të ndryshojë rendin. Listat që marrin më pak se 5 % të votave nuk kanë të drejtë për ndarjen e mandateve.

Zgjedhja e deputetëve në Parlamentin evropian të majit 2014 janë të parat që organizohen sipas traktatit të Lisbonës. Ky kufizon në 751 numrin e antarëve të Parlamentit evropian, në vënd të 766 që ka qënë në legjislaturën 2009-2014, dmth 15 vende më pak. Gjithashtu është parashikuar një kufi minimal prej 6 deputetësh; sejcili shtet nuk mund të ketë më shumë se 96 vende. 12 vende duhet të humbasin një vend, Gjermania humbet tre vende.

Tabela e mëposhtme paraqet shpërndarjen e parashikuar të vendeve. Shifrat në kllapa tregojnë diferencën e numrit të deputetëve në raport me legjislaturën 2009-2014.

États membres

Nombre de sièges au Parlement européen

Allemagne

96 (-3)

Autriche

18 (-1)

Belgique

21 (-1)

Bulgarie

17 (-1)

Croatie

11 (-1)

Chypre

6

Danemark

13

Estonie

6

Espagne

54

Finlande

13

France

74

Grèce

21 (-1)

Hongrie

21 (-1)

Irlande

11 (-1)

Italie

73

Lettonie

8 (-1)

Lituanie

11 (-1)

Luxembourg

6

Malte

6

Pays-Bas

26

Pologne

51

Portugal

21 (-1)

République tchèque

21 (-1)

Roumanie

32 (-1)

Royaume-Uni

73

Slovaquie

13

Slovénie

8

Suède

20

Total des voix

751

 

  Thënie për Shtetin

  • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
   - Georges Pompidou
  • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
   - Otto von Bismarck
  • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
   - Jean Cocteau
  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi