Cilat janë funksionet e Shtetit?

Duke u bazuar në analizën juridike dhe interpretimin politik të funksioneve të Shtetit, pavarësisht nga dallimet midis pikëpamjes formale dhe pikëpamjes materiale, dallon tre funksione të shtetit:

a)  funksionin legjislativ,

b) funksionin ekzekutiv,

c)  funksionin e gjyqësorit.

Është Kushtetuta  ajo që përcakton organet dhe kompetencat e tyre për kryerjen e funksioneve të mësipërme të Shtetit

Interpretimi politik i funksioneve të shtetit ka ndryshuar me vetë evoluimin e konceptit të rolit të Shtetit. Ky ndryshim në vite ka ndodhur në intervalin midis dy funksioneve tradicionale të Shtetit: Shteti xhandar – Shteti social. Sidoqoftë, në mënyrë të përmbledhur, funksionet aktuale të Shtetit mund të grupohen në dy kategori:

a)  funksionet tradicionale (rendi, drejtësia, mbrojtja dhe marrëdhëniet me jashtë)

b) funksionet social-ekonomike (buxheti dhe financat, zhvillimi ekonomik dhe administrimi i territorit, puna, shëndetësia).

Dallohen funksionet regaliane të Shtetit, ato të cilat nuk mund të delegohen, nga funksionet e tjera që mund të delegohen.

Një nga temat më të diskutuara veçanërisht kohët e fundit janë funksionet ekonomike të Shtetit. Në teorinë e financave publike përcaktohen tre funksione ekonomike të Shtetit:

1. Rregullimi ose “stabilizimi”. Në ekonominë e tregut aktiviteti është shpesh ciklik. Funksioni i rregullimit nëpërmjet politikave makro-ekonomike (si psh monetare, buxhetare, të këmbimit, etj) i mundëson shtetit evitimin e fluktuacioneve ekonomike shumë të mëdha.

2. Caktimi dhe organizimi i burimeve dhe mjeteve prodhuese. Në këtë rast qeveria ndërhyn për të marrë në ngarkim pasuritë e përbashkëta, për të regulluar konkurrencën, për të bërë të mundur manaxhimin e eksternaliteteve

3. Shpërndarja, që ka për qëllim reduktimin e mosbarazive. Këto ndërhyrje janë të ndërlidhura me nocionet e ndershmërisë, të drejtësisë sociale dhe të mundësive të çdonjërit.

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi