Si klasifikohen shpenzimet buxhetore?

Në përputhje me ligjin Nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor”, klasifikimet buxhetore përfshijnë të paktën:

a) klasifikimin administrativ, i cili përfaqëson klasifikimin e njësive të qeverisjes së përgjithshme deri në nivel njësie shpenzuese;

b) klasifikimin ekonomik, i cili përfaqëson klasifikimin e transaksioneve, sipas natyrës ekonomike;

c) klasifikimin funksional, i cili përfaqëson një klasifikim të detajuar, sipas funksioneve ose objektivave ekonomiko-socialë, që njësitë e qeverisjes së përgjithshme synojnë të përmbushin;

ç) klasifikimin, sipas programeve, i cili përfaqëson programet, nënprogramet dhe projektet, në përputhje me objektivat e njësive të qeverisjes së përgjithshme;

d) klasifikimin, sipas burimeve të financimit.

Kodet dhe emërtimet e klasifikimeve buxhetore dhe të llogarive kontabël janë unike për të secilën nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme.

Konkretisht, në ligjin vjetor të buxhetit të shtetit kemi:

A, Klasifikimin funksional, që përmban “kodin” dhe “funksionin”, si më poshtë:

Kodi Funksioni

01 Shërbime të përgjithshme Publike

02 Mbrojtja

03 Rendi dhe Siguria Publike

04 Arsimi

05 Shëndetësia

06 Sigurimi dhe Ndihma Sociale

07 Argëtimi, Kulturë & Cështjet Fetare

08 Energjia

09 Bujqësia, Pyjet, Peshkimi & Gjuetia

10 Burimet Minerare

11 Transporti dhe Komunikacionet

12 Shërbimet e tjera Ekonomike

13 Shpenzime të tjera

B. Klasifikimin Ekonomik , që përmban:

I. Shpenzimet Korrente

1 Personeli

2 Interesat

3 Shpenzimet Operative & Mirëmbajtje

4 Subvecionet

5 Shpenzimet Sigurimeve Sociale e transferta të tjera

6 Shpenzimet e Pushtetit Vendor

7 Shpenzime të tjera

II. Fondi Rezervë dhe Kontigjenca

III. Shpenzimet Kapitale

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi