Legjislatura I e Republikës Shqiptare – Dy Dhoma: 1 Qershor 1925 – 7 Qershor 1928

a) Dhoma e Deputetëve – Zgjedhjet u mbajtën më 17 Maj 1925.

Kostaq KOTTA – Kryetar i Dhomës së Deputetëve 1925 (FOTO)

Deputetët sipas Prefekturave

Pref. Berat Ferid     VOKOPOLAHamid   MYFTIU

Hysein   VRIONI

Hysni     TOSKA

Loni, Dr.GJINI

Milto      TUTULANI

Qemal    KARAOSMANI

Qemal    VRIONI

Veis        SEVRANI

Pref. Dibër

Abdurahman SALIH

Fiqri        RUSI

Gjergj     ÇAKO

Jak          KOÇI

Jashar    EREBARA

Musa      JUKA

Xhelal    ZOGU

Xhemil   DINO

Pref. Durrës

Hamit    TOPTANI

Hysen    KUQI

Rauf       FICO

Rexhep  MATJA

Seid        TOPTANI

Shahsivar ALLTUNI

Stavro    STAVRI

Vasil       RUSI

Pref. Elbasan

Ahmet    HASTOPALLI

Behxhet HYTI

Hajdar   BLOSHMI

Hasan    BIÇAKU

Kasëm   SEIDINI

Qazim    DURMISHI

Selahydin BLOSHMI

Simon    POPA  

ref. Gjirokastër

Feizi        ALIZOTI

Harallamb PAPADHOPULLI

Hiqmet  DELVINA

Javer      HURSHITI

Kasëm   RADOVICKA

Mihal     KASO

Myfit      LIBOHOVA

Petro       POGA

Sokrat    VOXHORI

Vasil       BAMIHA

Pref. Korçë

Banush  HAMDIU

Bexhet   FRASHËRI

Kostaq   KOTTA

Kristaq   KOSTURI

Kristo     FLOQI

Leon       LLOGORI

Qani       DISHNICA

SylejmanSTAROVA

Syreja    POJANI

Xhafer   YPI

Pref . Kosovë

Bahri      BEGOLLI

Ceno      KRYEZIU

Hasan    KRYEZIU  

Pref. Shkodër

Kol        MJEDA

Kolec     DEDA

Maliq     BUSHATI

Mark      KAPEDANI

Ndrek     KIÇI

Pren       GJONI

Sait        KALAJA

Tef         GERA

Zenel     MANDIQI  

Pref. Vlorë

Arshi       HALILI

Elmas     XHAFERI

Sadik      SIMONIDHI

Sadik      SHASKA

b) S e n a t i – Zgjedhjet u mbajtën më 2 Mars 1925

Fillon bisedimet në mbledhjet e veta njëkohësisht me Dhomën e Deputetëve.

Pandeli EVANGJELI (Kryetar i Senatit, 1925)

Lista e Senatorëve

 1.     Abdurrahman DIBRA
 2.     Anton             BEÇA
 3.     Ekrem           VLORA
 4.     Eshref           FRASHËRI
 5.     Gjon               ÇOBA
 6.     Hafiz             XHEMALI
 7.     Halid             RROJI
 8.     Ibrahim        XHINDI
 9.     Isuf                 DIBRA
 10.     Isuf                 GJINALI
 11.     Nafiz              DERVISHI
 12.     Pandeli          EVANGJELI
 13.     Petro              HARITO
 14.     Pjetër             DEDA
 15.     Salih              VUÇITERNA
 16.     Sami              VRIONI
 17.     Shefqet          VËRLACI
 18.     Shuk               SEREQI
 19.     Spiro              PAPA
 20.     Zia     TOPTANI
Zëvendësime a) Dhoma e Deputetëve

1. Kasëm               SEIDINI

Pref. Elbasan

Pas dorëheqjes zëv. nga B.Hyti

2. Selahydin         BLOSHMI

Pref. Elbasan

Pas dorëheqjes zëv. nga H.Bloshmi

3. Rauf  FICO

Pref. Durrës

Pas dorëheqjes  zëv. nga H.Toptani

4. Xhemil              DINO

Pref. Dibër

Pas dorëheqjes zëv.nga M. Juka

5. Stavro               STAVRI

Pref. Durrës

Pas dorëheqjes  zëv. nga V.Rusi (1925)

6. Elmas                XHAFERI

Pref. Vlorë

Pas vdekjes zëv. nga A.Halili

7. Myfit LIBOHOVA

Pref. Gjirokastër

Pas vdekjes zëv. nga F.Alizoti

8. Pren   GJONI

Pref. Shkodër

Pas vdekjes zëv. nga M.Kapedani

9. Sylejman          STAROVA

Pref. Korçë

Zëv. B. Hamdiun (1925)

10. Hasan             KRYEZIU

Pref . Kosovë

Zëv. Ceno Kryeziun

11. Arshi               HALILI

Pref. Vlorë

Zëv.E.Xhaferin

12. Behxhet       HYTI

Pref. Elbasan

Zëv.K.Seidinin

13. Feizi             ALIZOTI

Pref. Gjirokastër

Zëv.M.Libohovën

14. Ceno         KRYEZIU

Pref . Kosovë

Zëv. nga H. Kryeziu

15. Qemal             VRIONI

Pref. Berat

Zëv. nga Q. Karaosmani

16. Banush       HAMDIU

Pref. Korçë

Zëv. nga S.Starova

17. Mark            KAPEDANI

Pref. Shkodër

Zëv. P. Llesh Gjonin

18. Qemal             KARAOSMANI

Pref. Berat

Zëv. Q.Vrionin

19. Hamit             TOPTANI

Pref. Durrës

Zëv. R.Ficon

20. Hajdar        BLOSHMI

Pref. Elbasan

Zëv.S.Blloshmin (1925)

21. Musa        JUKA

Pref. Dibër

Zëv. Xh.Dinon (1925)

22. Vasil        BAMIHA

Pref. Gjirokastër

Zëvendësohet nga H.Papadhopulli

23. Harallamb    PAPADHOPULLI

Pref. Gjirokastër

Zëvendëson V.Bamihën

 

b) Senati

1.   Gjon      ÇOBA

Zëvendëson  Pjetër Dedën

2. Pjetër       DEDA

Zëvendësohet  nga Gj. Çoba

3.   Isuf         DIBRA

Zëvendëson E. Vlorën

4. Ekrem        VLORA

Zëvendësohet  nga Isuf Dibra

 

Vdekur gjatë mandatit

1.    Myfit             LIBOHOVA

2.    Pren               GJONI

3.    Elmas            XHAFERI

4.     Isuf                 DIBRA 

19.03.1927 – Tiranë

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi