Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar

Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar (DSIK), eshte krijuar ne baze te ligjit nr. 8457, date 11.2.1999 “Per informacionin e klasifikuar “sekret shteteror””, i ndryshuar me ligjin nr. 9541, date 22.5.2006 “Per disa shtesa e ndryshime ne ligjin nr. 8457, date 11.2.1999 “Per informacionin e klasifikuar “sekret shteteror””.

Ne baze te vendimit nr. 377, date 31.05.2001, te Keshillit te Ministrave, ” Per sigurimin e informacionit te klasifikuar ne marredheniet nderkombetare “, DSIK-ja eshte Autoritet i Sigurimit Kombetar ne marredhenie me NATO-n, organizatat e tjera nderkombetare dhe vendet e huaja. DSIK-ja ka marredhenie bashkepunimi me strukturat e NATO-s dhe me strukturat homologe te vendeve te tjera anetare apo partnere te NATO-s.

DSIK-ja (Autoriteti i Sigurimit Kombetar), pergatit, negocion dhe nenshkruan ” Marreveshjet per mbrojtjen e perbashket te informacionit te klasifikuar ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe qeverive te vendeve te tjera “.

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar harton politika, programe e procedura për sigurimin e informacionit të klasifikuar dhe kontrollon zbatimin e tyre prej institucioneve. U rekomandon drejtuesve të institucioneve marrjen e masave të shpejta dhe të përshtatshme për korrigjimin e shkeljeve të vërejtura.

Mbikëqyr rregullat e sigurimit fizik, ushtarak dhe elektronik të informacionit të klasifikuar, si dhe të anës teknike të marrjes, përpunimit, administrimit dhe arkivimit të tyre.

Harton procedura për parimet e klasifikimit dhe të shenjëzimit, trajnimit dhe edukimit profesional dhe harton udhëzime për klasifikimin e deklasifikimin.

Kryen rishikimin e programeve të secilit institucion, kërkon raporte nga këto institucione dhe bashkëpunon për përmbushjen e përgjegjësive.

Bën certifikimin e personelit, i cili do të administrojë informacionin e klasifikuar.

Informon të paktën një herë në gjashtë muaj Kryeministrin për çështjet e mësipërme.

I propozon Këshillit të Ministrave akte nënligjore për çështjet që lidhen me ruajtjen e informacionit të klasifikuar.

Shqyrton kërkesa për autoritet klasifikues nga institucione që nuk e kanë atë, dhe nëse është e përshtatshme, ia propozon për miratim Kryeministrit

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi