Kompetencat e Presidentit të Shqipërisë

Kompetencat e Presidentit të Republikës përcaktohen në nenin 92 të Kushtetutës si dhe në nene të ndryshme të saj. Ato mund të klasifikohen si më poshtë:

I. Në lidhje me pushtetin legjislativ dhe funksionin e tij , Presidenti:

a) Thërret në mbledhjen e parë Kuvendin e prosazgjedhur (neni 67/1);

b) I drejton mesazhe Kuvendit (neni 92/a);

c) Shpall ligjin e miratuar nga Kuvendi (neni 84/1);

d) Shpall ligjin e miratuar me referendum (neni 151/1);

e) Jep pëlqimin për hyrjen menjëherë në fuqi të ligjit, në kushtet e përcaktuar në Kushtetutë (neni 84/4);

f) Ka të drejtë ta kthej ligjin për rishqyrtim, vetëm një herë (neni 85/1);

g) Cakton datën e zgjedhjeve për Kuvendin dhe për zhvillimin e referendumeve (neni 92/gj)

h) Mund të kërkojë që mbledhja e Kuvendit të bëhet e mbyllur (neni 79/2);

i Shpërndan Kuvendin kur ky nuk arrin të zgjedh kryeministrin e ri (neni 96/4);

j) Kur Kuvendi nuk mund të mblidhet gjatë gjendjes së luftës, me propozim të Kryeministrit, ka të drejtë të nxjerrë akte që kanë fuqinë e ligjit (neni 176).

II. Në lidhje me pushtetin ekzekutiv dhe funksionin administrativ , Presidenti:

a) Emëron Kryeministrin (neni 96);

b) Emëron dhe shkarkon ministrat, me propozim të Kryeministrit (neni 98/1);

c) Jep dekorata e tituj nderi sipas ligjit (neni 92/ç);

d) Jep dekorata më të larta ushtarake sipas ligjit (neni 92/ç);

e) Emëron dhe liron, me propozim të Kryeministrit, përfaqësitë e Republikës së Shqipërisë, në shtetet e tjera dhe në organizatat ndërkombëtare (neni 92/dh);

f) Pranon letrat kredenciale dhe tërheqjen e përfaqësuesve diplomatikë të shteteve të tjera dhe të organizatave ndërkombëtare (neni 92/e);

g) Emëron Drejtorin e Shërbimit Informativ të Shtetit, me propozim të Kryeministrit (neni 92/f);

h) Emëron Kryetarin e Akademisë së Shkencave dhe rektorët e Universiteteve, sipas ligjit (neni 92/g);

i) Kërkon mendim dhe të dhëna me shkrim nga drejtuesit e institucioneve shtetërore për cështje që kanë të bëjnë me detyrat e tyre (neni 92/h);

j) Lidh marrëveshje ndërkombëtare sipas ligjit (neni 92/ë);

k) Emëron Prokurorin e Përgjithshëm me pëlqimin e Kuvendit dhe mund ta shkarkojë atë me propozim të Kuvendit si dhe emëron prokurorët e tjerë me propozimin e Prokurorit të Përgjithshëm (neni 149);

l) I propozon Kuvendit zgjedhjen e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë (neni 161/2);

m) I propozon Kuvendit zgjedhjen dhe shkarkimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit (neni 162/2);

n) Është Komandant i Përgjithshëm i forcave të Armatosura (neni 168/2) dhe në kohë paqeje ushtron drejtimin e tyre nëpërmjet Kryeministrit dhe Ministrit të Mbrojtjes (neni 169/1);

o) Emëron dhe shkarkon Shefin e Shtabit të Përgjithshëm me propozim të Kryeministrit dhe komandantët e forcave tokësore, detare dhe ajrore me propozim të ministrit të Mbrojtjes (neni 169/3);

p) Shpall gjendjen e luftës, në rrethanat e përcaktuara në Kushtetutë (neni 171/1);

q) I propozon Kuvendit shpalljen e gjendjes së luftës, vendosjen e gjendjes së mobilizimit dhe të çmobilizimit të përgjithshëm ose të pjesshëm në rrethanat e përcaktuara në Kushtetutë (neni 171/2);

r) Ka një sërë kompetencash të tjera në lidhje me funksionin administrativ, si dhënien e shtetësisë shqiptare dhe lejimin e lënies së saj sipas ligjit (neni 92/ç), caktimin e zgjedhjeve për organet e pushtetit vendor (neni 92/gj).

III. Në lidhje me pushtetin gjyqësor dhe funksionimin e tij , Presidenti:

a) Emëron anëtarët dhe Kryetarin e Gjykatës së Lartë më pëlqimin e Kuvendit si dhe gjyqtarët e tjerë me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë (neni 136);

b) Kryeson Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe propozon zëvëndëskryetarin e tij;

c) Me pëlqimin e Kuvendit, emëron anëtarët e Gjykatës Kushtetuese dhe nga rradhët e tyre, Kryetarin e saj.

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi