Argumenti, Si funksionon BE?

» Rruga e Monedhës së vetme

Sipas Coulisses de Brukselles, 25 prill 2014 A e dini ju që për të krijuar Euron janë dashur 35 vjet reflektime dhe tentativa? Monedha e vetme nuk është “shpikur” papritmas në 1991 me përfundimin e Traktatit të Maastricht. Ja një përshkrim i shkurtër i historisë së monedhës së vetme evropiane: