Sokol Sadushi

Sokol Sadushi ka lindur më 27 korrik 1963. Në vitin 1986 kreu studimet në Fakultetin e Drejtësisë, pranë Universitetit të Tiranës. Profesionin e juristit e ka ushtruar fillimisht si prokuror dhe më pas si avokat. Në vitin 1991 fillon mësimdhënien si lektor i të drejtës administrative, pranë Fakultetit të Drejtësisë, dhe nga viti 1998 pranë Shkollës së Magjistraturës Tiranë. Ka kryer studimet pasuniversitare në fushën e së drejtës kushtetuese dhe është titulluar “Master në Drejtësi”. Në vitin 2006 merr gradën shkencore “Doktor i Shkencave juridike”. Nga viti 1998 deri në vitin 2011 ka ushtruar detyrën e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese.

Është autor i shumë punimeve dhe artikujve me karakter studimor në fushën e të drejtës administrative, të së drejtës kushtetuese dhe të të drejtave të njëriut. Ka botuar librat “E Drejta Administrative 2″, Teoria e Aktit Administrativ”, Kontrolli Kushtetues”. Është bashkëautor në librat “Komentar i Kodit të Procedurës Administrative”, Guidë administrative për njësitë e qeverisjes vendore”, si dhe “Vështrim krahasues mbi procedurën Civile”.

  Repository


  Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
  English

  Thënie për Shtetin

  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi
  • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
   - Harry S. Truman
  • Paul Valery
   - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
  • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
   - Harold MacMillan