Përbërja e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë

Së bashku me programin politik të Këshillit të Ministrave, Kryeministri i paraqet për miratim Kuvendit  përbërjen e qeverisë së tij (Neni 97 i Kushtetutës). Aktualisht qeveria e Republikës së shqipërisë ka këtë përbërje:

Kryeministër

Zëvendëskryeministër

Ministria e Jashtëme

Ministria e Integrimit Evropian

Ministria e Brendshëme

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Financave

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit

Ministria e Energjise dhe Industrise

Ministria e Zhvillimit Ekonomisë, Tregtisë dhe Sipermarrjes

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Transportit dhe Infrastruktures

Ministria e Mjedisit

Ministria e Kulturës

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Minister Shteti per Inovacionin dhe Administraten Publike

Ministër Shteti për Çështjet Vendore

Ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi