Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Fjalimi i shefes së FMN, Christine Lagarde, i mbajtur në Universitetin e Southampton, botuar ne Shekulli, 19 shtator 2018

Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Sustainable Development Goals, (SDG) vendosin konturet e botës që duam dhe me të vërtetë nevojën e një botë pa varfëri dhe pa privim; një botë më e drejtë; një botë që respekton kufijtë natyrorë. Ata përfaqësojnë ndërlidhjen “5P” të prosperitetit, njerëzve, planetit, partneriteteve dhe paqes. SDG-të janë përgjigja e duhur ndaj sfidave të mëdha të shekullit të 21-të, antidoti i duhur për humbjen e besimit në institucionet e të gjitha llojeve dhe, në disa vende, humbja e besimit në bashkëpunimin global. Këtu është problemi, megjithatë: kthimi i këtyre aspiratave në plane konkrete nuk do të jetë i lehtë. Fokusi im sonte do të jetë më i kufizuar: mbivendosja ndërmjet SDG-ve dhe mandatit të FMN-së për stabilitetin ekonomik global dhe prosperitetin ekonomik, që është gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm. Në mënyrë të veçantë, unë do të trajtoj katër dimensione: (i) ekonomikisht, duke ndihmuar vendet me të ardhura të ulëta të arrijnë SDG-të; (ii) rëndësinë sociale të përfshirjes dhe barazisë; (iii) ndryshimet klimatike për trajtimin e mjedisit; dhe (iv) qeverisja si dhe qendrat e institucioneve të forta.

Dimensioni Ekonomik

Më lejoni të filloj me dimensionin ekonomik – ku do të doja të përqendrohesha tek sfidat e veçanta të SDG-vë (Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm) të vendeve me të ardhura të ulëta. Le të shqyrtojmë disa fakte. Mbi një miliard njerëz janë hequr nga varfëria ekstreme që nga viti 1990, në kontekstin e integrimit më të madh. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme, e pashembullt në të gjithë hapësirën e h historisë njerëzore. Megjithatë pothuajse 800 milionë njerëz mbeten të zhytur në varfëri ekstreme. Edhe për sa i përket shëndetit, vdekshmëria e fëmijëve ka rënë për gjysmë, që nga viti 1990, falë një pjesë të vogël të Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit, pararendësin e SDG-ve. Dhe megjithatë, përkundër këtij reduktimi masiv, pothuajse 6 milionë fëmijë ende vdesin çdo vit, para ditëlindjes së tyre të pestë – dhe në pothuajse të gjitha rastet, ndërhyrjet mjekësore bazë mund të shpëtojnë jetën e tyre. E njëjta gjë është e vërtetë për arsimin – përparim i madh, por mbeten boshllëqe të mëdha. Në Afrikën subsahariane, rreth një e pesta e fëmijëve të moshës fillore nuk ndjekin shkollën. Dhe shumë nga ata që janë në shkollë nuk po mësojnë. Në të gjithë botën, 58 për qind e nxënësve në shkollën fillore dhe të mesme të ulët – 617 milionë fëmijë – nuk kanë aftësi bazë në lexim dhe matematikë. Sipas UNESCO-s, varfëria botërore do të shkurtohet përgjysmë nëse i gjithë arsimi i mesëm të përfundohet. Duke pasur parasysh atë që dimë për të ardhmen e punës, si mund të përparojë dikush në ekonominë moderne pa të paktën një arsim të mesëm?

Siç vuri në dukje H.G. Wells, “Historia njerëzore bëhet gjithnjë e më shumë një garë midis arsimit dhe katastrofës”. Unë mund të bëja pika të ngjashme për efektet ekonomike të mungesës së qasjes në bazat e tjera materiale të lulëzimit njerëzor – të kujdesit shëndetësor, ujit të pastër dhe kanalizimeve, energjisë së pastër dhe disponueshmërisë së financave, për të ndihmuar njerëzit të mbrohen dhe të përparojnë. E di që Helen kujdesej me pasion për këto çështje. Ajo e kuptoi rëndësinë kritike të edukimit të përshtatur ndaj sfidave moderne, duke e shijuar rolin e saj si Kancelare e Universitetit të Southampton. Ajo donte të shihte entuziazmin në fytyrat e të diplomuarve, ndërsa ajo jepte diploma. Edhe për kujdesin shëndetësor, ajo ishte kaq krenare për qendrën e imunologjisë së kancerit në Southampton. Ajo drejtoi garën për jetën, çdo vit që nga viti 2002, madje edhe në vitin 2015, në prag të operacionit të madh. Kur njerëzit që dinte se ishin të sëmurë, gjithmonë do t’i vizitonte në spital. Ne në FMN, vlerësojmë se kapitali njerëzor është thelbësor për rritjen dhe zhvillimin. Ne jemi të përkushtuar për të mbështetur këto SDG-ët, duke ofruar ndihmë në anën makroekonomike.

Në mënyrë të veçantë, ne po vlerësojmë nevojat për shpenzime për pesë sektorë kryesorë – arsim, shëndetësi, ujë dhe kanalizime, rrugë dhe energji elektrike – për të dy tregjet në zhvillim dhe vendet me të ardhura të ulëta. Dhe ne po shqyrtojmë zgjidhje financiare. Javën tjetër, unë do t’i prezantoj këto gjetje në një sesion të veçantë të Kombeve të Bashkuara të thirrura nga Sekretari i Përgjithshëm Guterres. Unë nuk do t’i predispozoj rezultatet këtu, por do ta them këtë: për vendet me të ardhura të ulëta në veçanti, plotësimi i nevojave shtesë për shpenzime do të kërkojë një partneritet të fortë midis të gjithë aktorëve – vetë vendeve, por edhe donatorëve zyrtarë, filantropisë dhe financave private. Jam optimist se kjo mund të bëhet. Sidoqoftë, ka disa komplikacione të shtuara. Nevoja për të rritur shpenzimet vjen në një kohë kur borxhi në vendet me të ardhura të ulëta po duket gjithnjë e më i pasigurt – 40 për qind e tyre tani përballen me rrezik të lartë të shqetësimit të borxhit ose nuk janë në gjendje të përmbushin plotësisht borxhin e tyre, nga 21 për qind, pesë vjet më parë.

Për më tepër, vendet me të ardhura të ulëta po huazojnë më shumë me kushte jo koncesionare, duke rritur kostot e shërbimit të interesit. Nëse zbatimi i SDG-ve është një garë, ajo gjithnjë e më shumë është një sfidë. Në fund të fundit, mbështetja e SDG-ve në vendet me të ardhura të ulëta duhet të jetë prioritet global. Nuk është vetëm gjëja e duhur për të bërë; është gjëja e mençur për ta bërë. Jo vetëm për solidaritetin; por është për interesin vetjak. Por pa zhvillim të qëndrueshëm në shtëpi, presionet ekonomike dhe sociale, të përkeqësuara nga rritja e shpejtë e popullsisë dhe rritja e rrezikut mjedisor, me siguri do të kalojnë kufijtë, duke përfshirë lëvizjet masive të popujve. Kjo është arsyeja pse partneritetet janë kaq të rëndësishme. Ajo që kërkohet është një ndjenjë e bashkëpërgjegjësisë për të mirën e përbashkët, e mbështetur nga ajo përzierje e prakticitetit dhe njerëzimit që përcaktoi karakterin e Helenës. Unë vetëm mund të imagjinoj se si ajo do të kishte inkurajuar anëtarët e CBI-së kur ajo ishte duke i udhëhequr ata.

Dimensioni Social

Më lejoni tani të kthehem në dimensionin e dytë të gjerë të përfshirjes së SDG-ve, si në aspektin e pabarazisë së të ardhurave dhe barazisë gjinore. Pabarazia e të ardhurave është bërë një nga sfidat më të mëdha të ekonomisë globale. Në të vërtetë, disa rajone kanë parë përparim të dukshëm në uljen e varfërisë dhe zgjerimin e klasës së mesme, gjatë dekadave të fundit. Dhe pabarazia është zvogëluar midis vendeve, por jo brenda shteteve. Që nga viti 1980, një nga vendet më të pasura në botë, ka parë dy herë më shumë fitime, nga rritja 50 për qind e fundit. Gjatë asaj periudhe, pabarazia e të ardhurave ka qenë në rritje në ekonomitë më të përparuara. Kjo është pjesërisht për shkak të teknologjisë, pjesërisht për shkak të integrimit global dhe pjesërisht për shkak të politikave që favorizojnë kapitalin mbi punën.

Implikimet janë alarmuese, veçanërisht në mesin e këtyre ekonomive të përparuara. Në këto vende, pabarazia në rritje po kontribuon në zhdukjen e të gjitha komuniteteve dhe mënyrave të jetesës; zbërthimit të kohezionit social dhe ndjenjave të një fati të përbashkët; dhe tendencën në rritje për të zëvendësuar diskutimin me demonizimin dhe partneritetin. Natyrisht, kjo e bën shumë më të vështirë të arrihet marrëveshje për llojet e politikave dhe partneriteteve të nevojshme për SDG-të. Gjithashtu nuk është për t’u habitur që studimet e FMN-së kanë gjetur se, reduktimi i pabarazisë është i lidhur me një rritje më të fortë dhe më të qëndrueshme. Një çështje kyçe këtu është se pabarazia e tepruar mund të dëmtojë idenë e një shoqërie meritokratike, pasi një pakicë e vogël fiton qasje të privilegjuar në shumë përfitime të prekshme dhe të paprekshme që nevojiten për të shkuar përpara – qofshin arsim, pasurim kulturor ose lidhje të mirëfillta. Një përjashtim i tillë, ku pabarazia e rezultateve ushqehet përmes pabarazisë së mundësive, dëmton produktivitetin, sepse privon ekonominë e aftësive dhe talenteve të atyre që janë të përjashtuar. Përsëri, unë e di se kjo ishte diçka që Helena kujdesej thellë për një shoqëri meritokratike, një dëshirë për të siguruar që të gjithë të mund të shfrytëzonin mundësitë që ishin në dispozicion për ta dhe të përmbushnin potencialin e tyre.

Siç ka thënë Maksim Gorki dikur, “Të gjithë jetojnë për diçka më të mirë. Prandaj duam të jemi të vëmendshëm ndaj çdo njeriu – kush e di atë që është pas tij, pse ka lindur dhe çfarë mund të bëjë?” Kur bëhet fjalë për reduktimin e pabarazisë, hulumtimi ynë sugjeron një rol të rëndësishëm për investimet publike në fusha të tilla si, shëndetësia, arsimi dhe sistemet e mbrojtjes sociale. Duke pasur parasysh shkallën e problemit, sektori privat gjithashtu ka një rol të rëndësishëm. Në të vërtetë, ndërsa ne përballemi me sfidat që lidhen me Revolucionin e katërt industrial, duhet të nxisim biznesin të mendojë për mënyra të reja, për të forcuar dhe zgjeruar përgjegjësinë e tyre ekonomike dhe sociale. Dhe çfarë dimë për dimensionin tjetër të përfshirjes – barazisë gjinore? Realiteti i trishtuar është se, vajzat dhe gratë në mbarë botën vazhdojnë të përballen me indinjatën e përditshme të diskriminimit, ngacmimit dhe shumë shpesh dhunës. Edhe duke u përqendruar vetëm në dimensionin ekonomik, lajmi është i kthjellët.

Rreth 90 për qind e vendeve, kanë disa kufizime ligjore për aktivitetin ekonomik të grave. Kjo është një tjetër fushë ku përfshirja ndihmon një ekonomi të mirë. Këtu në Britaninë e Madhe, ashtu si Helena shënoi në studimin e saj të famshëm, “Hampton-Alexander”, eliminimi i boshllëqeve gjinore në pjesëmarrjen e fuqisë punëtore mund të rrisë PBB-në, me 5 deri në 8 për qind. Në FMN, ne kemi treguar se kjo histori përsëritet në të gjithë botën. Në Afrikën subsahariane, për shembull, vlerësojmë se ulja e pabarazisë gjinore me 10 pikë përqindjeje, mund të nxisë rritjen me 2 pikë përqindjeje, gjatë pesë viteve. Ne kemi nevojë të qartë për këtë rritje të ekonomisë, për të mbështetur SDG-të. Bukuria e kësaj është që, burrat nuk duhet të humbasin. Duke sjellë më shumë gra në biznes, ekonomia mund të përfitojë nga talentet, aftësitë, perspektivat dhe idetë e tyre unike. Kjo shumëllojshmëri duhet të rrisë produktivitetin dhe të çojë në paga më të larta për të gjithë.

Si ta rritim këtë pjesëmarrje? Sidomos në vendet me të ardhura të ulëta, ndërhyrjet kryesore përfshijnë, reduktimin e boshllëqeve gjinore në shëndetësi dhe arsim, duke mbështetur përfshirjen financiare, duke investuar në infrastrukturë dhe duke sjellë më shumë akses në ujin e pastër dhe kanalizimet. Kjo krijon një cikël të virtytshëm – të investojë në SDG dhe të rrisë fuqizimin e grave, e cila në anën tjetër krijon bazat për suksesin më të gjerë të SDG-ve. Në ekonomitë e përparuara, politika si p.sh. leja prindërore dhe qasja në kujdesin e fëmijëve të me cilësi të lartë mund të ndihmojnë shumë. Një tjetër dimension vendimtar është nevoja për të rritur udhëheqjen e femrave në botën e korporatave. Përsëri, dëshmitë sugjerojnë se kjo çon në rezultate më të mira-një studim tregon se shtimi i një gruaje më shumë në menaxhmentin e lartë ose në bordin e një korporate, rrit kthimin e pasurisë me 8-13 pikë bazë. Në të vërtetë, vetëm sot, FMN lancoi ​një studim – të cilin mund ta themi është në nder to Helena – që tregon se në sektorin financiar, një përqindje më e lartë e grave në bordet e bankave, shoqërohet me qëndrueshmëri më të madhe financiare. Në të njëjtën kohë, ne shohim se më shumë gra në bordet e mbikëqyrjes bankare lidhen me stabilitetin më të madh financiar.

Megjithatë, ka një rrugë të gjatë për të arritur deri aty – në të gjithë globin, më pak se një e pesta e anëtarëve të bordit të bankës dhe vetëm dy për qind e drejtorëve ekzekutivë të bankës, janë gra. Pikëpamje më të ndryshme në udhëheqje do të thotë, marrje e vendimeve më të kujdesshme dhe një fokus më të madh në qëndrueshmërinë afatgjatë. Mendoj se është e qartë se, financimi do të përfitonte shumë nga ky diversitet më i madh. Helena e kuptoi gjithë këtë. Kam përmendur tashmë studimin e  “Hampton-Alexander”, sigurisht një nga trashëgimitë e saj të mëdha. Në këtë, një nga rekomandimet e saj kryesore, ishte rritja e përqindjes së grave në komitetet ekzekutive të kompanive “FTSE”, 100 deri 33 për qind, deri në vitin 2020, nga 26 për qind. Dhe ajo erdhi në këtë përfundim me pragmatizmin e saj legjendar – duke “hedhur një dritë mbi të dhënat”. Siç tha një herë në një intervistë: “Nëse jemi të gjithë nga i njëjti grup, nga të njëjtat sfonde, “Nëse kemi një sfond të ndryshëm, aftësi të ndryshme dhe trashëgimi të ndryshme kulturore, ne dalim nga problemet më shpejt”. Përvoja e Helenës tregon se, kjo është më shumë se fjalë e urtë. Në dy dekadat e saj në krye të “The Economist”, Zanny e di mirë, në 175 vjetorin e atij botimi të shkëlqyer, ajo solli në qarkullim nga 400,000 në gati 1.4 milionë kopje në javë. Dhe në një kohë kur shitjet e shtypura ishin në rënie kudo. Pra, pika ime themelore këtu është se, nëse do të arrijmë me SDG-të, do të kemi nevojë për diversitet më të madh në botën e biznesit – për të rritur dinamizmin ekonomik dhe për të ndihmuar orientimin e biznesit dhe financave, drejt investimeve afatgjata të nevojshme për suksesin e SDG. Përsëri, jam optimiste se kjo mund të bëhet.

Dimensioni mjedisor

Më lejoni tani të kthehem në dimensionin e tretë të SDG-së, duke u siguruar që progresi ekonomik të respektojë kufijtë natyrorë të planetit. Në çdo vit që kalon, kur valët e nxehtësisë bëhen të përhershme dhe stuhitë bëhen më të shpeshta dhe të egra, ndryshimet klimatike hedhin një hije në rritje mbi mirëqenien tonë dhe veçanërisht për mirëqenien e fëmijëve tanë. Morali është i qartë – nëse kthehemi në natyrë, natyra do të na drejtojë. Le të përdorim fjalët e T.S. Eliot, “Unë do t’ju tregoj frikën në një grusht pluhur”. Megjithatë ka shenja shprese. Disa muaj pasi u nënshkruan SDG-ët, kombet e botës u bashkuan rreth Marrëveshjes së Parisit, duke u zotuar për të reduktuar emetimet e karbonit, me qëllim që të ndalonin temperaturat globale të rriteshin me më shumë se 2 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale. Kjo ishte një arritje e rëndësishme, një testament i mrekullueshëm për fuqinë e qëndrueshme të multilateralizmit. Nga ana tjetër, ky angazhim do të sjellë lëvizjen drejt një ekonomie botërore zero të karbonit, gjatë dekadave të ardhshme. Kjo nuk do të jetë e lehtë, por jam i bindur se bota do të jetë në gjendje të vendosë bazën e saj të ndërgjegjes globale, për të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të siguruar të ardhmen tonë kolektive.

Cili është roli i FMN-së tek kjo? Ne mund të ndihmojmë duke ofruar këshilla se si ta nxisim më mirë këtë tranzicion energjie së bashku. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë, është vendosja e çmimit të karbonit. Çmimi i karbonit vjen me shumë përparësi. Është e lehtë të administrohet nëse bëhet duke integruar ngarkesën e karbonit në sistemet e taksave të karburantit. Ai siguron stimujt e duhur për të gjitha dimensionet e dekarbonizimit – efikasitet më të mirë të energjisë, duke u zhvendosur nga lëndët fosile djegëse, në prodhimin e energjisë elektrike dhe duke lëvizur drejt elektrifikimit tek automjetet, ndërtesat dhe proceset industriale. Mund të reduktojë nivelet e rrezikshme të ndotjes së ajrit. Plus, taksat e karbonit mund të rrisin të ardhurat prej rreth 1-2 për qind të PBB-së në vit, të cilat mund t’i përkushtohen prioriteteve të SDG-ve.

Megjithatë, kemi një rrugë të gjatë për të shkuar, edhe pasi sistemi i tregtimit të emetimeve të Kinës të hyjë në fuqi në vitin 2020, 80 për qind e iniciativave globale, do të mbeten të pavlerësuara. Përshtatja me këtë normë të re do të jetë gjithashtu e rëndësishme. Vendet e cenueshme do të duhet të investojnë në fusha të tilla, si mbrojtja bregdetare dhe infrastruktura më elastike, si dhe bujqësia. Ata do të kenë nevojë për të menaxhuar më mirë rrezikun – për shembull, nëpërmjet skemave rajonale të bashkimit, fondeve të paparashikuara dhe obligacioneve. FMN është e angazhuar për të ndihmuar vendet tona anëtare të krijojnë korniza më të qëndrueshme të politikave. Vlerësimet e Politikave të Ndryshimit të Klimës, kanë vlerësuar strategjitë klimatike në disa nga vendet më të prekshme, duke përfshirë Belizen, Sejshelli dhe Shën Lucia. Ne gjithashtu po sigurojmë fonde emergjente të shpejtë dhe fleksibile për vendet e goditura nga tronditjet e rënda klimatike. Përsëri, unë e di se kjo ishte diçka që Helena kujdesej thellë. Ajo sigurisht e kuptoi rëndësinë e praktikës së qëndrueshme në botën e biznesit. Jo shumë njerëz e kuptojnë se ajo u trajnua si një gjeografe dhe ishte krenare për këtë!

Dimensioni i Qeverisjes

Më lejoni tani të kthehem në shtyllën e katërt dhe të fundit të SDG, qeverisjes së mirë. Në një kuptim të vërtetë, qeverisja është themeli mbi të cilin është ndërtuar gjithçka tjetër. Nëse institucionet janë të dobëta, shanset për suksesin e SDG-së (Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm) janë të vështira. Kjo është arsyeja pse SDG-të bëjnë thirrje për “institucione efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet”. Kjo zbatohet në të gjithë sektorin publik dhe privat, në vend dhe në nivel global. Ai zbatohet për të dy donatorët dhe përfituesit e ndihmës zyrtare – për të siguruar që ndihma të dorëzohet në mënyrë efektive dhe transparente, duke arritur njerëzit që në të vërtetë kanë nevojë për to, pa mbeturina, devijime ose dublikime. Kjo vlen për korporatat private dhe ndërmarrjet shtetërore – për të siguruar që investimet e tyre të zhvillohen në mënyrë transparente, në një fushë të barabartë, duke përfituar qytetarët e vendit. Më lejoni t’ju them disa fjalë për korrupsionin, një murtajë e vërtetë ekonomike dhe sociale. Duke minuar besimin dhe delegjitimizimin e institucioneve, korrupsioni e bën të vështirë për vendet që të marrin vendimet kolektive të nevojshme për të çuar përpara të mirën e përbashkët. Mendoni për këtë. Nëse disa nuk paguajnë pjesën e tyre të drejtë të taksave, qeveritë nuk mund të rrisin të ardhurat e nevojshme për prioritetet e SDG-ve.

Edhe më keq, legjitimiteti i gjithë sistemit është dëmtuar. Në të njëjtën kohë, nëse korrupsioni është i shfrenuar, qeveritë mund të joshin të shpenzojnë para në projekte që krijojnë ryshfete, por pak vlera sociale, duke dëmtuar agjendën e SDG. Ky është vetëm sektori publik. Ne gjithashtu duhet nxisim që sektori privat të investojë në projekte afatgjata dhe të qëndrueshme që mbështesin SDG-të. Por ata nuk kanë gjasa ta bëjnë këtë, nëse detyrohen të paguajnë një “taksë korrupsioni”. Rreziqet e vërteta dhe pasiguria që vijnë me ndonjë vendim investimi, me siguri do të zmadhohen nga korrupsioni. Natyrisht, sektori privat nuk është gjithmonë viktimë e pafajshme. Korporatat dhe investitorët ndonjëherë janë shumë të gatshëm të ofrojnë ryshfet. Sektorët financiar ndonjëherë janë shumë të gatshëm të pranojnë para të pista. Çuditërisht, hulumtimet e FMN-së kanë gjetur se, korrupsioni dhe qeverisja e dobët shoqërohen me rritjen e ulët të investimeve, të mbledhjes së të ardhurave nga taksat dhe me pabarazi të lartë e përjashtim social. Pra, cila është zgjidhja? Zbatimi penal është thelbësor, natyrisht, por nuk mjafton. Dëshmia jonë tregon se iniciativat e suksesshme kundër korrupsionit janë ndërtuar mbi reformat institucionale që theksojnë transparencën dhe llogaridhënien – për shembull, duke ndriçuar një dritë mbi të gjitha aspektet e buxhetit të qeverisë. Për këtë arsye, FMN po rrit angazhimin e saj mbi qeverisjen dhe korrupsionin, duke u fokusuar pikërisht tek institucionet e forta ekonomike. Një problem i lidhur, është shtrirja masive e shmangies së taksave dhe evazionit fiskal. Një vlerësim është se, pasuria në qendrat financiare “Off Shore”, arrin 10 për qind e PBB-së globale. Përsëri, kjo e bën vërtet të vështirë financimin e SDG-ve.

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi