Banka e Shqipërisë, Fitimi Transferuar në Buxhetin e Shtetit 2013-2016

Sipas Open Data Albania, 11 dhjetor 2016

Banka e Shqipërisë është banka qendrore e vendit tonë dhe vepron në bazë të dispozitave të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997. Ajo është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit kryesor të veprimtarisë së saj. Kapitali i Bankës së Shqipërisë përbëhet nga fondi i themelimit, i dhe fondi i rezervës së përgjithshme, që është 500% i fondit të themelimit të Bankës së Shqipërisë.

Fitimi neto i Bankës së Shqipërisë llogaritet pasi të zbriten nga të ardhurat, shpenzimet e bëra për vitin financiar në fjalë. 25% e këtij fitimi kalon në fondin e rezervës së përgjithshme ndërsa pjesa tjetër e mbetur nga fitimi neto do të përdoret për të kompensuar letrat me vlerë që i janë dhënë Bankës së Shqipërisë. Fitimi neto, që mbetet pasi bëhen zbritje fondi i rezervës së përgjithshme dhe kompensimet e lartpërmendura, kalon në të ardhurat e buxhetit të shtetit brenda katër muajsh pas mbylljes së vitit financiar.

Fitimi i transferuar nga Banka e Shqipërisë klasifikohet në grupin e të Ardhurave Jotatimore në Buxhet. Tre vitet e fundit pesha që zë fitimi i transferuar nga Banka e Shqipërisë në të ardhurat jotatimore ka rënë nga 21.47% që ishte në vitin 2013, në 3.14% në vitin 2015. Në vitin 2016 ky indikator është parashikuar të jetë 3.49%.

Pesha e Fitimit i Bankës së Shqipërisë transferuar në buxhetin e shtetit 2013-2016
Vlera ne milionë leke

screen-shot-2016-12-11-at-11-49-48

 

Në vitin 2015, Banka e Shqipërisë ka transferuar në buxhetin e shtetit 962 milionë lekë, rreth 51% më pak se në vitin 2014. Për vitin 2016, është parashikuar që në buxhetin e shtetit do të transferohen nga fitimi i Bankës së Shqipërisë 1 miliardë lekë. Fitimi i transferuar sipas Aktit Normativ 2015 është dhe vlera më e vogël e fitimit të Bankës së Shqipërisë transferuar në buxhetin e shtetit që prej vitit 1993.

screen-shot-2016-12-11-at-11-50-08

 

Fitimi i transferuar nga Banka e Shqipërisë në buxhetin e shtetit zë një pjesë të vogël të të ardhurave totale buxhetore. Në vitin 2015, fitimi i transferuar në buxhet kishte një peshë prej 0.24% ndaj totalit të të ardhurave buxhetore. Kjo vlerë ka ardhur në rënie që prej viti 1999. Në vitin 2016, është parashikuar që kjo peshë të jetë e njëjtë me atë të vitit 2015.

screen-shot-2016-12-11-at-11-50-36

  Thënie për Shtetin

  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi
  • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
   - Harry S. Truman
  • Paul Valery
   - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
  • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
   - Harold MacMillan