Komisioni i Ekonomisë, 5 kritika qeverisë për gjendjen buxhetore

Sipas Monitor, 11 korrik 2015

ca647aca-49c6-48c7-8a25-ea0004c78bf2-0-

Me miratimin e aktit normativ për ndryshimet në buxhet, kur të ardhurat e pritshme të këtij viti u shkurtuan me mbi 16 miliardë lekë, Komisioni Parlamentar i Ekonomisë ka lëshuar kritika ndaj qeverisë në pesë drejtime që vlejnë për përmirësimin e situatës fiskale.

Parlamentarët socialistë në Komisionin e Ekonomisë i ka përqëndruar kritikat ndaj ministrisë së Financave për planifikimet tejet optimiste, duke rekomanduar me këtë rast përmirësimin e metodologjive të parashikimit.

1. Parashikimi optimist i PBB dhe i të ardhurave është një tendencë që vijon prej viteve të mëparshme, por për vitin 2015 duket edhe më i theksuar. Ky fenomen cënon përdorimin efektiv dhe efikas të burimeve financiare publike, dëmton qëndrueshmërinë e buxhetit dhe procesin e planifikimit të buxhetit vjetor e të kuadrit fiskal afatmesëm. Saktësimi i parashikimit të të ardhurave dhe frenimi i kësaj tendence gjatë viteve të ardhshme duhet të jetë prioritet. Përmirësimi i metodologjisë së planifikimit, si dhe vendosja e rregullave ligjërisht detyruese në këtë proces janë disa nga kërkesat e Strategjisë për Menaxhimin e Financave Publike.

2. Vijimi me ritëm më të shpejtë i reformave strukturore dhe i prioritizimit të ekonomisë i shërben rritjes ekonomike me ritme më të larta, rritjes së punësimit, përmirësimit të shërbimit ndaj qytetarëve dhe rritjes së besimit të investitorëve.

3. Një prioritet tjetër mbetet përmirësimi i mbledhjes së të ardhurave, nëpërmjet forcimit të kapaciteteve të administratave tatimore e doganore, si dhe forcimit të luftës kundër informalitetit, kontrabandës dhe evazionit fiskal. Nisma e nisur e Qeverisë për këtë çështje nuk duhet të ndalet, përkundrazi duhet të intensifikohet më shumë.

4. Rritja e investimeve publike dhe e cilësisë së tyre është një ndër faktorët kryesorë të rritjes ekonomike, të punësimit, të ardhurave dhe mirëqenies së qytetarëve. Menaxhimi i projekteve të investimeve nga ministritë dhe institucionet buxhetore duhet të përmirësohet më tej, veçanërisht i projekteve me financim të huaj, për të cilat shkalla e disbursimit të fondeve duhet të rritet. Respektimi i kuadrit ligjor e nënligjor dhe i kontratave nga njësitë e zbatimit të projekteve vijon të mbetet problematik dhe duhet të vihet në rrugën e zgjidhjes.

5. Rishikimi i ligjit organik të buxhetit, në drejtim të vendosjes së rregullit fiskal dhe përmirësimit të funksionimit të financave publike, është një ndër detyrimet e parashikuara 11 në Strategjinë për Menaxhimin e Financave Publike 2014-2020 dhe duhet të trajtohet me përparësi

  Thënie për Shtetin

  • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
   - Georges Pompidou
  • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
   - Otto von Bismarck
  • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
   - Jean Cocteau
  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi