Projekte të kohezionit në bashkinë e re Durrës

Lista e mëposhtme permban inisiativa dhe projekte qe kontribuojne direkt ne intensifikimin e lidhjeve dhe kohezionit mes njesive te Bashkise se Re Durres, dhe qytetareve te saj. Buxheti i ketyre projekteve varion nga disa mije euro ne disa milione euro.

Lista eshte rezultat i bisedave dhe konsultimeve me aktore vendore per periudhen tetor 2014 – shkurt 2015. Kjo liste nuk është përfundimtare dhe pritet te pasurohet me tej.

Komuna Katund i Ri

 1. Rehabilitimi i Projektit te Ujrave te Zeza – Rinia dhe te Ujrave te Zeza – Adriatik;
 2. Rehabilitimi i rrugës Lapidar-Katund i Ri-Kodër-Jub-Dushk, që lidh Katund i Ri-Manëz-Sukth-Ishëm dhe e shkurton distancën me 35 km;
 3. Rikonstruktimi i shkollës 9 vjeçare. Kjo do të përmirësoje organizimin dhe mësimdhënien në shkollën ekzistuese e cila aktualisht mban nxënës të 9-vjeçares (450 studente) dhe të shkollës së mesme (400 studente). Në fakt një pjesë e rëndësishme e studentëve këtu jetojnë në njesite vendore fqinje. Një ide e mirëpritur do të ishte shtimi i një qendre trajnimi profesionale në shkollë. Zona bujqësore/aktivitetet në Katundin e Ri dhe në Bashkine Durrës janë duke vuajtur nga mungesa e ekspertëve teknike bujqësor të kualifikuar. Shkolla e Mesme ekzistuese kishte fillimisht një cikel trajnimi profesional që ofronte trajnime në bujqësi dhe në zoo-teknikë. Ri-profilizimi i Shkollës së Mesme të KiR-it drejt formimit profesional për zonën, të kompletuar me laborator/mësimdhënie dhe parcelë bujqesore eksperimentale do të krijoje një pol zhvillim bujqësor në Katundin e Ri që do ti shërbeje Bashkise Durrës dhe Bashkive te tjera fqinje.
 4. Rehabilitimi i Qëndrës Kulturore. Ne KiR ne kemi identifikuar nje qender te vetme multi-kulturore me nje kapacitet prej 400 personash qe ndodhet ne pronesi publike. Rehabilitimi I kesaj premise do te krijonte nje mjedis te pershtatshem per aktivitete kulturore, rinore dhe manifestime publike te njgjashme duke i dhene KiR nje rol te rendesishem per organizimin e aktiviteteve social-kulturore.

Komuna Ishëm

Komuna Ishëm, që përfshin 11 fshatra me 8 500 banorë identifikon si prioritet projektet:

 1. Ndërtimi i “Gjirit të Lalzit shëtitores bregdetare” në një gjatësi 4,5 km. Eshte parashikuar të vendoset 130m nga bregu dhe do të lejojë një ri-organizim të ofruesve të shërbimeve që janë shtrirë në gjirin e Lalzit. Zgjerimi i saj i mundshëm mund të lidhë Komunën Ishëm me Bashkinë e Sukthit dhe Komunën Katund i Ri në zonën e Adriatikut / Rinia. Shetitorja mund të japë një shtysë të vërtetë për zhvillimin e turizmit të plazhit të zonës së Katundit të Ri. Ajo gjithashtu mund të ushtrojë presion mbi Karburantin Storage të Porto Romanos për të mbrojtur më mirë mjedisin.
 2. Ngritja e laboratorit bakteriologjik në qendrën shëndetësore të Ishëmit dhe furnizimin e saj me materialet e nevojshme për analizat bazike shëndetësore. Ky laborator do ti shërbejë popullatës së Ishëmit dhe NJQV fqinje (kryesisht Manzës). Për shkak të distancës së madhe gjeografike të Ishëmit nga qendrat e tjera fqinje (Manëz dhe Katund i Ri) nuk është e lehtë për të gjetur projekte ndër-kufitare ne ketë NJQV. Ishëm komunikon historikisht me Fushë Krujën dhe në këtë aspekt mund së fundmi të ofroj një mënyrë më të shkurtër për Bashkine Durrës për tu lidhur me Bashkine Kruje.
 3. Pastrimi i lumit Ishëm, ku mbeturinat që vijnë nga 3 lumenj janë mbledhur. Ky është një projekt shumë i rëndësishëm që varet edhe nga investimet e bëra deri tani në Tiranë. Megjithatë Bashkia e Re Durrës mund të veprojë në zonën industriale të Rashbullit (ku operojne kryesisht prodhime lëkure dhe frigoriferë) për kontrolluar më mirë dhe madje edhe për të ndaluar ndotjen që është shkaktuar të paktën nga brenda kësaj zone. Ishëm të mund të përfitojë nga Bashkia e Re për të paraqitur më mirë interesat e tij në këtë çështje dhe për të siguruar bashkëpunimin e NJQV të tjera.

Bashkia e Sukthit

 1. Rikonstruksioni i rrugës Sukth-Hamallaj, i cili lidh zonën Durrës-Tiranë me Gjirin e Lalzit. Kjo ofron një alternativë për zonën e Maminasit, duke siguruar hyrje më të lehtë dhe më të shpejtë në qytetin e Durrësit; duke shmangur vonesat ne sezonin veror; dhe duke i lejuar banorët, prodhuesit industriale dhe produktet bujqësore të zonës për t’u qasur lehtësisht me Portin.
 2. Studimi i fizibilitetit për rindërtimin e urës që lidh fshatin Jubë (Komuna e Katundit të Ri) me të fshatit Rrushkull (Komuna e Sukthit). Ura e tanishme është ushtarake dhe lejon kalim vetëm për automjete të lehta. Pergatitja e dokumentit te projektit mund të mbështetet me një MoU ndërmjet Katundit të Ri dhe Sukthit për të bashkë-aplikuar për fonde të reja për investime për urën.
 1. Studimi i fizibilitetit për rindërtimin e urës që lidh lagjen 1 (Komuna e Sukthit) dhe fshatin Sukth Katund (Komunën e Katund i Ri). Si më sipër!
 2. Rikualifikim urban në Bashkinë e Sukthit, per të krijuar mundësi të përbashkëta argëtuese për komunitetin me krijimin e zonave te komunitetit si parqet, kënde lojrash etj ;
 3. “Rruga e Verës”, e cila kalon përmes Komunës së Manzës-Bashkisë së Sukthit-Kullë-Përlot. Kjo do të mundësojë promovimin e produkteve shtëpiake prodhuar nga vreshtarë dhe fermerë të NJQV si: vera, djathi etj . “Rruga e Verës” do të jetë një iniciativë e mirepritur për të promovuar turizmin e brendshëm. Turizmi ne Bashkine e Re Durrës është orientuar tërësisht drejt plazhit. Megjithatë kjo gjë ka tre shqetësime: a) përveç plazhit të Lalzit pjesa tjetër e linjës së detit është e dëmtuar nga zhvillimi urban; b) është përqendruar në turizëm me të ardhura të ulëta; c) është i përqendruar vetëm gjatë 2,5 muajve të vitit. Si i tillë turizmi ka një ndikim minimal dhe nuk ka vlerë të ndjeshme shtesë për ekonominë e zonës.

Përmes turizmit tokësor, Bashkia Durrës mund: a) të promovojë dhe të ofrojë produkte vendase duke ndikuar drejtpërdrejt të ardhurat e banorëve rurale; b) rritjen e zgjedhjeve të turistëve duke ofruar alternativa për turizmin detar; c) të promovojë profilin e zonës; d) madje edhe të behet terheqes për banorët e Tiranën apo zonave të tjera urbane.

Specifikat e tjera të Bashkisë së Sukthit mund të jenë dhe “turizmi fetar”. Vizita te organizuara mund te organizohen per t’i treguar botes nje pjesë unike te “profilit” te zones siç është bashkëjetesa fetare unike. Ketu do identifikohen raste ku ka xhami, kishë ortodokse dhe kishë katolike ekzistuese në një fshat, apo praktika te ngjashme.

Bashkia e Manzës

Bashkia e Manzës është e vetmja që ka të përgatitur një Plan Zhvillimi Urban (dhe pse te pa-aprovuar akoma). Logjika themelore e ketij plani është që të ofrojë shërbime jo vetëm për bashkinë e Manzës (duke qënë se nuk ka popullatën e nevojshme apo veprimtarinë ekonomike), por dhe per Durrësin, Ishmin, Rashbullin, Katundin e Ri, si me poshte:

 1. Ndërtimi i rrugës që lidh autostradën me Gjirin e Lalzit; Rruga do ti shërbejë Gjirit të Lalzit (Ishmit) dhe Manzës vetë;
 2. Krijimi i një landfili që do ti shërbejë të gjithë zones së Durrësit. Procesi eshte ne tenderim nga Ministria e Mjedisit;
 3. Ndërtimi i zonës së banimit;
 4. Krijimi i nje Kompleksi Sportiv do ti shërbejë të gjithë zones (përveç Durrësit);
 5. Themelimi i Zonës së Shërbimit të Mbështetjes me Sherbime Tregtare Plotesuese qe do ti zhvillimit urban të Gjirit të Lalzit.

Kjo logjikë e shnderron zonen e Manzës në një nga bërthamat e zhvillimit të Bashkise se Re të Durrësit.

Komuna e Rrashbullit

Komuna Rashbull ka me numrin më të lartë të njësive ekonomike të regjistruara në territorin e saj.

 1. Ne mendojme qe krijimi i nje qendre sherbimesh One Stop Shop per biznesin ne kete zone do te krijonte infrastructure mbeshtetese te nevojshme per sherbimet ndaj biznesit. Si fillim mund te ofroheshin te gjitha sherbimet e nevojshme per biznesin qe ofrohen nga pushteti vendor (mundesisht dhe nga ai qendror). Ne fazen e dyte mund te vendoseshin dhe biznese private si sherbime kontabiliteti, logjistike, ligjore etj.
 2. Krijimi i një kompleksi bujqësore (10);
 3. Sistemi i Kanalizimeve Shkallnur;
 4. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Arapaj;
 5. Rikonstruksioni i kopshtit Xhafzotaj;
 6. Rikonstruksioni i kopshtit dhe shkollës 9-vjeçare Manskuri;
 7. Rikonstruksioni i rrugës që lidh lagjen Dibrane dhe rrugën kryesore të Arapaj.

Bashkia e Durrësit

Administrata e Bashkisë së Durrësit do të duhet të jetë e përgatitur për t’u amalgamuar me të pesë NJQV së bashku me stafin dhe planet e zhvillimit të tyre, si dhe infrastruturen pritese te administrates se re. Për momentin ne Durres jane duke u zhvilluar disa projekte nga “Rilindja e Qyteteve” qe do ti sherbejne te gjithe komunitetit. Sdq disa nga sfidat më të rëndësishme të Durrësit (dhe te pese njesive te tjera) janë:

 1. Të kuptuarit e problematikës (administrative / financiare / menaxheriale) të cdo NJQV;
 2. Përgatitja e administratës së re për të kontrolluar dhe për të shërbyer në territorin e rid he per te mbuluar te gjithe qytetaret me sherbim cilesor
 3. Inkorporimi i planeve egzistuese të zhvilluara në nivel lokal, në planin e madh të zhvillimit të Bashkise se Re.

Çdo koment mbi keto projekte ose propozim te ri, ju lutemi dergojeni ne  info@cdinstitute.eu

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi