GRECO: Gjyqësori me nivel të ulët besimi nga publiku

GRECO, 27 qershor 2014

Grupi i shteteve kundër Korrupsionit në Keshillin e Europës ka publikuar raportin e katërt për Shqipërinë. Në raport theksohet se Shqipëria duhet të punoj më shumë për ndalimin e korrupsionit nga anëtarët e parlamentit, gjykatësit dhe prokurorët. GRECO thekson se korniza ligjore ekzistuese është shumë komplekse, dhe stabiliteti i saj është i minuar nga ndryshimet e shumta dhe të shpeshta të cilat shpesh janë subjekt i interpretimeve kontradiktore. Përveç kësaj, rregullat kryesisht përqendrohen në ndalimet dhe kufizimet, në dëm të zbulimit dhe transparencës publike, i cili kufizon efektin e tyre.
Gjyqësori shqiptar, në veçanti thekson GRECO është duke vuajtur nga niveli i ulët i besimit të publikut dhe pushteti i tij mbetet i dobët. “Gjyqësori nuk ka kontroll mbi zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, dhe e drejta për fillimin e procedurës disiplinore ndaj rrethit të gjyqtarëve të gjykatës i takon ekskluzivisht të Ministrit të Drejtësisë. Për më tepër, Konferenca Kombëtare Gjyqësore – trupi kryesor i vetë qeverisëse gjyqësor – nuk ishte plotësisht operacionale për vite dhe kjo ka pasur një ndikim negativ në përzgjedhje, avancim në karrierë, trajnim dhe procedurën disiplinore kundër gjyqtarëve”, shkruhet në raportin e GRECO.
Përsa i përket anëtarëve të parlamentit, hapja dhe transparenca e punës së Kuvendit është penguar nga mungesa e qasjes në hartimin e legjislacionit para miratimit formal të saj. “Rëndësia e të pasurit standarde të qarta të sjelljes profesionale nuk është konsideruar si një prioritet, dhe një sistem për rast për rast njoftimi i konfliktit të interesit nuk ekziston”, thekson raporti. Grupi i shteteve kundër Korrupsionit në Keshillin e Europës thotë se pavarësisht heqjes së imunitetit për deputetët, zbatimi i tyre është penguar nga mungesa e ndryshimeve përkatëse në Kodin e Procedurës Penale.

  Thënie për Shtetin

  • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
   - Georges Pompidou
  • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
   - Otto von Bismarck
  • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
   - Jean Cocteau
  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi