Komiteti i Rajoneve të BE miratoi Rezolutën “Mbi Kartën për Qeverisjen me shumë nivele në Europë”

Bruksel, Committee of the Regions,

Komiteti i Rajoneve të Bashkimit Europian në sesionin plenar të tij më 2-3 prill 2014 miratoi Rezolutën “Mbi Kartën për Qeverisjen me shumë nivele në Europë”.  Kjo Kartë duke filluar nga 9 maj 2014 do të jetë e hapur për t’u nënshkruar prej të gjitha qyteteve dhe rajoneve të BE-së dhe i bën thirrje autoriteteve publike të të gjitha niveleve të qeverisjes (lokale, kombëtare dhe evropiane ) për të zbatuar dhe për të promovuar qeverisjen me shumënivele (MAPL ) në reformat e tyre të ardhshme.

Nënshkruesit e Kartës do të ftohen për të eksperimentuar zgjidhje të reja politike në përputhje me parimet e MAPL, subsidiaritetit, proporcionalitetit dhe partneritetit  dhe për të nxitur përdorimin e partneriteteve me shumë nivele dhe të instrumenteve për veprime të përbashkta të politikës. Ata do të ndërmarrin një proces transparent, të hapur dhe gjithëpërfshirës të politik-bërjes dhe për të bërë qeverisjen me shumënivele  një realitet në hartimin e politikave dhe të ofrimit të tyre.

Institucionet e BE-së dhe shtetet anëtare të BE-së janë të ftuar të aplikojnë parimet e Kartës në hartimin, zbatimin dhe vlerësimin e strategjive dhe politikave evropiane.

Shoqatat dhe rrjetet e autoriteteve lokale dhe rajonale, së bashku me personalitetet politike që dëshirojnë të mbështesin këtë proces janë të ftuar të deklarojnë mbështetjen e tyre.

Integrimi evropian është një punë në progres të vazhdueshëm. Krahas misionit tradicional të asamblesë të përfaqësuesve rajonalë dhe lokalë të BE-së, Komiteti i Rajoneve do të inkurajojë një debat të gjerë mbi të ardhmen e Evropës përtej institucioneve të Brukselit.

       

      Teksti i plotë i Kartës së Qeverisjes me shumë nivele në Europë

  Thënie për Shtetin

  • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
   - Georges Pompidou
  • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
   - Otto von Bismarck
  • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
   - Jean Cocteau
  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi