Banka e Shqipërisë: Borxhi publik do të rritet

Nga Konferenca për shtyp e Guvernatorit Fullani, 25 shtator 2013

Rritja e ekonomisë do të jetë në nivele të ulëta dhe do të ketë rritje të borxhit publik në fund të 6-mujorit të dytë të vitit. Ky është përfundimi i Bankës së Shqipërisë në lidhje me pritshmërinë për zhvillimet ekonomike në pjesën e mbetur të vitit. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ardian Fuallni theksoi se gjatë muajit gusht ka pasur një rënie të shpejtë të inflacionit vjetor në nivel 1.2 % ndërsa ecuria e çmimeve të konsumit reflekton kërkesën e ulët në ekonomi dhe hendekun negativ të prodhimit. Ecuria e treguesve buxhetorë ka reflektuar politikën fiskale ekspansioniste të ndjekur gjatë gjashtëmujorit të parë. Deri në muajin gusht, shpenzimet buxhetore kanë rezultuar 9.2% më të larta se një vit më parë, të nxitura në një masë të konsiderueshme nga rritja e shpenzimeve kapitale.

Banka e Shqipërisë do të mbështesë politikën fiskale të qeverisë, vetëm nëse ajo do të jetë në shërbim të borxhit publik. Banka e Shqipërisë kërkon nga qeveria një disiplinë më të qartë fiskale dhe për periudha më afatgjata se një vit kalendarik. Pasi vetëm në këtë mënyrë mund të disiplinohet ecuria e borxhit publik dhe e ekonomisë në tërësi. Nëse ndryshimet e taksave do të ishin për periudhat afatmesme, atëherë do të ishin më të qarta edhe të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore. Kjo do të bënte që rreziqet për arkën e shtetit të ishin më të parashikueshme, rekomandon Banka e Shqipërisë.

Nga ana tjetër, të ardhurat kanë regjistruar performancë të dobët, duke shënuar rënie vjetore prej 3.8%. Kjo ecuri është materializuar në një deficit buxhetor rreth 1.3 herë më të lartë se viti i mëparshëm. Rritja e deficitit është reflektuar në rritjen e mëtejshme të raportit të borxhit publik ndaj PBB-së; në fund të tremujorit të dytë ky raport vlerësohet të ketë arritur në nivelin 63.5%. Në përfundim të diskutimeve, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë, në nivelin 3.5%.

Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se kushtet aktuale monetare sigurojnë përmbushjen e objektivit tonë të inflacionit në periudhën afatmesme, duke ofruar njëkohësisht edhe stimulin e nevojshëm monetar për riaktivizimin e kërkesës private në vend. Në veçanti, rënia e shpejtë e yield-eve gjatë muajit të fundit reflekton nivelin e ulët të normës bazë të interesit, pritjet për inflacion të ulët në të ardhmen, si dhe huamarrjen më të ulët të qeverisë në tregjet e brendshme. Kjo rënie krijon hapësira për reduktimin e normës së interesit të kredisë për sektorin privat. Projektimi i këtij ambienti edhe në të ardhmen do të mundësonte një transmetim më të mirë të politikës monetare në ekonomi.

  Thënie për Shtetin

  • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
   - Georges Pompidou
  • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
   - Otto von Bismarck
  • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
   - Jean Cocteau
  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi