Decentralizimi & Riorganizimi Territorial

 

Prezantimi i Projektit: Vizioni dhe Metodologjia e Konsultimit në Terren.    

nga Ardian Haçkaj – Drejtor i ShtetiWeb

 

Nevoja për një Strategji të Re Decentralizimi krahas Riorganizimit Administrativ dhe Territorial        

nga Ylli Bufi – Grupi i Punës

 

Kriteret e riorganizimit administrativ e territorial dhe Kriteri i Eficiencësnë krijimin e Njësive Vendore të Reja     

nga Gjergji Duro – Grupi i Punës

 

 

 

NJOFTIM PER SHTYP

Portali ShtetiWeb.org prezantoi sot 7 Mars 2014, rezultatet e fazes se pare te inisiatives “Per reformen e Ndarjes Administrarive nepermjet konsultimit te qytetareve”. Pergatitja e studimit dhe rezultateve perkatese eshte mbeshtetur ne konsultimin individual te rreth 250 personave ne gjithe vendin, qytetare te cilet kane mbuluar ne te kaluaren funksione legjislative dhe egzekutive ne te gjitha shkallet e pushtetit lokal, ose kane qene te lidhur profesionalisht me te. Ne nje faze te dyte, rezultatet e ketyre bisedave jane hedhur per diskutim ne 12 tavolina pune te organizuara ne baze qarku. Hartat e propozuara te ndarjes se re territoriale se bashku me siperfaqet, kufinjte administrative, numrin e popullates dhe qendrat perkatese adminstrative reflektojne propozimet e mbledhura gjate kesaj periudhe tre-mujore.

Ne vizionin e ShtetiWeb reforma e ndarjes territoriale duhet te ece paralelisht me reformen e decentralizimit ne pergjithesi, dhe te decentralizimit fiskal ne vecanti. Ndarja territoriale dhe decentralizimi jane dy shtyllat mbi te cilat duhet te riorganizohet qeverisja vendore per te mundesuar sherbime cilesore dhe eficiente ndaj qytetareve. Kjo reforme kerkon dhe pergatitjen e nje pakete me mbi 20 ligje qe duhen pershtatur e ribere, ne funksion te modelit te kerkuar.

Sot ne rang vendi, njesite vendore administrojne dhe egzekutojne vetem 7% te fondeve publike. Nderkohe rreth 1000 njesi administrimi te qeverise qendrore te dekoncentruara neper qarqe, rrethe dhe bashki, kryejne sherbime shumica derrmuese e te cilave mund dhe duhet te jene kompetence e qeverisjes vendore.

Ne projekt-propozimin e paraqitur nga ShtetiWeb qeverisja vendore i ruan dy nivelet. Por ndersa niveli i pare (Bashkia) ri-organizohet ne funksion ekskluziv te ofrimit te sherbimeve ndaj qytetarit, niveli i dyte (Qarku / Rajoni) merr persiper administrimin e territorit dhe politikat rajonale te zhvillimit ekonomiko-shoqeror te qendrueshem e ne perputhje me Strategjite Kombetare te Zhvillimit dhe Integrimit. Ne kete qasje,  Shtetiweb sugjeron pergjysmimin e numrit te qarqeve aktuale. Analiza dhe konsultimi mbi kriteret e popullsise, madhesise dhe vazhdueshmerise se territorit, tradites e kulturave lokale, etnive, zonave funksionale dhe analizes se eficenses ekonomiko financiare te njesive aktuale te qeverisjes vendore, kane rezultuar ne nje propozim per zvogelim drastik te numrit te njesive vendore te nivelit te pare qe shkon deri ne maksimum 89.

Gjetjet e permbledhura ne kete projekt-propozim pasurojne ndjeshem debatin publik dhe jane vene ne dispozicion te qytetareve ne portalin Shtetiweb.org. Konsultimi nga te interesuarit do te kryhet gjate nje periudhe tre-mujore nepermjet platformes on-line Curiaweb ku qytetaret do te mund te njihen me permbajtjen si dhe te shprehin propozimet tyre konkrete.

Rezultatet e ketij procesi do te behen pjese e propozimit perfundimtar i cili do te publikohet pas kater muajsh.

  Thënie për Shtetin

  • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
   - Georges Pompidou
  • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
   - Otto von Bismarck
  • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
   - Jean Cocteau
  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi