Plus Banka Qendrore

» Lehtësimi Sasior, politika që mund të mbërrijë në Shqipëri

Përgjatë muajve të fundit, në media dhe në qarqe të tjera është përmendur togfjalëshi “lehtësim sasior” si një politikë e mundshme e Bankës së Shqipërisë për të luftuar krizën. BSH e ka lënë të hapur mundësinë e ndjekjes së kësaj politike por djalli fshihet te detajet… Shqiptarët, ashtu si edhe e gjithë bota, janë detyruar […]