Leksione

I. Shteti i së Drejtës në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë

Xhezair-ZaganjoriTekst Leksionesh nga Prof. Dr. Xhezair Zaganjori, Prof. Dr. Aurela Anastasi, Dr. Eralda (Methasani) Çani, 

 

 

II. Parime Kushtetuese dhe të Drejta Themelore në Jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese

Xhezair-ZaganjoriNga Prof. Dr. Xhezair Zaganjori, Dr. Arta Vorpsi, Dr. Denar Biba

 

 

III. Sfidat e Gjykatës Kushtetuese përballë legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit.

Sokol-SadushiReferat nga Dr. Sokol Sadushi, Mbajtur në Konferencën për 20 vjetorin e krijimit të Gjykatës Kushtetuese,

 

 

IV. Ndarja e pushteteve dhe pavarësia e institucioneve kushtetuese

luanomariLibër nga Prof. Luan Omari

Kap.IV. Pavarësia e institucioneve kushtetuese – kusht themelor për një shtet të së drejtës

Kap. V. Kushtetuta në një vështrim perspektiv

Leksion: Pavarësia e Gjyqësorit- strumbullari i shtetit të së drejtës

V. Leksione mbi Shtetin e së Drejtës nga Dr. Arta Vorpsi

vorpsi1. Shteti: Lindja dhe koncepti i shtetit

2. Raporti kushtetues president – parlament në republikën parlamentare

3. Libër: Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë

 

VI. Leksion: Demokracia Kushtetuese

sokolberberi_34Nga Sokol Berberi,

Anëtar i Gjykatës Kushtetuese