Shteti është shprehje e nevojës që ndien shoqëria për ekzistencën e një pushteti të organizuar, të paisur me mjetet e duhura të shtrëngimit dhe të aftë për ta drejtuar vetë shoqërinë, duke i imponuar zgjidhjet që atij i duken të arësyeshme, nëpërmjet normave juridike...

më shumë

Termi “reformë e Shtetit” përcakton veprimet e tipit legjislativ ose rregullator, që duhet të sjellin një ndryshim thelbësor të organizimit, të fushës së tij të veprimit, ose të metodave të funksionimit të shtetit, domethënë të administratës së tij

më shumë

Fjala institucion ka kuptimin politik dhe atë juridik, por shpesh ajo ka edhe kuptime të tjera, sidomos fetar, ekonomik, sociologjik, filozofik apo akademik. Në kuptimin politik, fjala institucion përcakton tërësinë e strukturave politike …

më shumë

Çfarë është funksioni administrativ? Funksioni administrativ i përket një prej pushteteve të Shtetit, atij ekzekutiv, dhe brënda tij i përket administratës publike. Përjashtimisht, funksione administrative mund kryejnë edhe organe të pushteteve të tjera të shtetit... më shumë

“Një politikë publike është ajo që qeveritë zgjedhin të bëjnë ose të mos bëjnë”. Termi “politikë publike” është shumë i vonshëm. Ai është futur në gjuhën e shkencave politike dhe administrative evropiane në vitet ’70... më shumë

Financat publike janë financat e personave publikë, domethënë: të Shtetit dhe ndërmarrjeve të tij publike, të qeverisjes vendore dhe ndërrmarjeve të tyre, Në disa raste financat publike nënkuptojnë edhe financat e personave private që ushtrojnë misione të caktuara të shërbimit publik. ... më shumë

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi