SHTETI

» Funksionet regaliane të Shtetit

Etimologjia e termit regalian vjen prej latinishtes regalis, që do të thotë i mbretit, që i përket mbretit. Si mbiemër ai përcakton atë që lidhet me sovranitetin, kompetencë eskluzive e Shtetit. Ai përdoret gjithashtu si mbiemër në shprehjet “funksionet regaliane”, “të drejtat regaliane”, “pushtetet regaliane”. Quhen funksione ose të drejta regaliane ato që i përkasin […]

» Çfarë është shteti?

Shteti është shprehje e nevojës që ndien shoqëria për ekzistencën e një pushteti të organizuar, të paisur me mjetet e duhura të shtrëngimit dhe të aftë për ta drejtuar vetë shoqërinë, duke i imponuar zgjidhjet që atij i duken të arësyeshme, nëpërmjet normave juridike. Termi “Shtet” përdoret në dy kuptime: në kuptimin e një organizate […]

» Ç’na duhet shteti?

Debat televiziv ndёrmjet Tomas Hobs, Xhon Lok dhe Zhan-Zhak Ruso  Diskutimi i mёposhtёm  ndёrmjet tre filozofёve mё tё rёndёsishёm tё teorisё mbi shtetin është imagjinar. Ai u zhvillua nga Bernd Rolf dhe u publikua pёr herё tё parё nё Revistёn pёr Didaktikё, Filozofi dhe Etikё (Nr. 4/1998). Marrë nga Dadalos

» Cilat janë funksionet e Shtetit?

Duke u bazuar në analizën juridike dhe interpretimin politik të funksioneve të Shtetit, pavarësisht nga dallimet midis pikëpamjes formale dhe pikëpamjes materiale, dallon tre funksione të shtetit: a)  funksionin legjislativ, b) funksionin ekzekutiv, c)  funksionin e gjyqësorit. Është Kushtetuta  ajo që përcakton organet dhe kompetencat e tyre për kryerjen e funksioneve të mësipërme të Shtetit […]

» Teoria e Përgjithshme e Shtetit

Shprehja “Teoria e Përgjithshme e Shtetit” (General Theory of the State, anglisht; Allgemeine Staatslehre, gjermanisht; Theorie generale de l’Etat, frëngjisht) është disa kuptime, kjo sepse si fjala Teori ashtu dhe fjala Shtet, mund të përdoren me shumë kuptime të ndryshme. Nocioni i Shtetit ka një kuptim të trefishtë: Sociologjik, Organizativ, Juridik. Në planin sociologjik Shteti është […]

» Ç’është Shtetësia?

Shtetësia për një person, për një familje ose për një grup, është fakti i të qënurit anëtar i një Shteti, në të cilin ata dëshirojnë të marrin një pjesë në mënyrë aktive. Nocioni i shtetësisë paraqet lidhjen juridike të qytetarit me shtetin Në terma juridike, shtetësia është gjëndja e personit fizik (i quajtur shtetas) në […]

» Ç’është kombi?

Termi komb ose “nation” vjen nga latinishtja nascio ose natio, që do të thotë “me lind”. Termi latin përcakton të vegjëlit e të njëjtit fis, dhe do të thotë gjithashtu “grup njërzish me të njëjtën origjinë”. Tek Ciceroni termi natio përdorej gjithashtu për të përcaktuar një “popull” ose një “pjesë të popullit”. Në fjalorë të […]

» Kombësia

Kombësia është një koncept shumëdimensional, që lidhet me përkatësinë e një personi, ose të një grupi personash, të një kombi të caktuar, kulturor apo politik, ose që ka vullnetin për të ekzistuar. Gjërësia semantike e termit vjen historikisht, kryesisht për shkak të shkollave të ndryshme të mendimit në shekullin e IX-të, me tradita të kundërta: […]

» Dallimi midis Shtetit dhe Qeverisë

Shpesh kur flitet për sistemin e qeverisjes, nënkuptohet Shteti. Sistemi politik i qeverisjes ka tre komponentë themelorë, secili me funksione të veçanta, por të lidhur me njëri tjetrin me ndërveprime midis tyre: a) strukturat formale, që përbëhen nga tërësia e institucioneve shtetërore dhe i agjensive qeveritare, si dhe tërësia e ligjeve kushtetuese e të procedurave […]

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi