Shërbimet e Sigurimeve

» Pensionet e pleqërisë 2013

Pensioni i pleqërisë në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që kanë plotësuar periudhën e sigurimit dhe janë përkatësisht në moshën 65 vjeç për burrat dhe 60 vjeç për gratë. Gjatë vitit 2013 kanë përfituar pensione pleqërie 160 980 meshkuj dhe 150 402 femra. Pra gjithsej 311 382 përfitues. Në periudhën 1998-2013 numri […]

» Sigurimet

“Sigurimi” është një shërbim që jep një pagesë kur papritmas ndodh një rrezik. Termi “rrezik” nënkupton humbjen e mundshme në lidhje me një ngjarje të pritshme në të ardhmen, e cila shkakton dëm. Aktualisht sigurimet përbëjnë një sektor ekonomik që përmbledh të gjitha veprimtaritë e konceptimit, të prodhimit dhe të tregtimit të këtij lloj shërbimi, […]

» Fondi i Sigurimeve Shëndetësore

Fondi i Sigurimeve Shëndetësore është i vetmi institucion publik, autonom, i cili menaxhon dhe zhvillon skemën e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Shqipëri, duke synuar të sigurojë fleksibilitet në finacimin e shërbimeve shëndetësore, transparencë në administrim dhe besueshmëri maksimale të popullatave, në përputhje me politikat kombëtare të kujdesit shëndetësor. Fondi garanton përfitimet e […]

» Sigurimet shoqërore në Shqipëri

Sigurimet shoqërore në Shqipëri mbrojnë në mënyrë të detyrueshme gjithë shtetasit ekonomikisht aktivë, në rastin e pakësimit të të ardhurave si pasojë e barrëlindjes, pleqërisë, invaliditetit dhe humbjes së mbajtësit të familjes. Sigurimet shoqërore, gjithashtu, i japin mbrojtje të detyrueshme gjithë personave të punësuar në rastin e pakësimit të të ardhurave si pasojë e paaftësisë […]

» Sigurimet Shoqërore

Sigurimet shoqërore, nëngrup i mbrojtjes sociale, është një sistem që siguron një minimum burimesh si dhe akses në nevojat elementare (edukimi, uji, ushqimi, higjena) për çdo qytetar  jashtë katastrofave, luftrave ose katastrofave ( që i përkasin shërbimeve të sigurisë civile). Sigurimet shoqërore bëjnë pjesë në politikat sociale, të cilat janë të përfshira në politikat publike. […]

» Mbrojtja Sociale

Mbrojtja sociale është tërësia e mekanizmave të ndihmës kolektive që u lejon individëve ose familjeve të përballojnë financiarisht pasojat e rreziqeve sociale, dmth situatave që mund të shkaktojnë ulje të burimeve ose rritje të shpenzimeve (pleqëria, sëmundjet, invaliditeti, papunësia, shpenzime të familjes, etj). Mbrojtja sociale përfshin njëherësh objektiva materialë (për shëmbull, t’u lejojë individëve të […]

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan