Programi i Punës

1. Formulimi i vizionit të Shtetitweb për reformën e qeverisjes vendore.

2. Grumbullimi dhe sistemimi i studimeve, strategjive dhe analizave të kryera për qeverisjen vendore dhe postimi i tyre në ShtetiWeb,

3. Grumbullimi i akteve ligjore që lidhen me reformat e ndarjeve administrative territoriale që nga viti 1920.

4. Takime të Grupit të Punës për të konceptuar modelin e ri të qeverisjes vendore (decentralizimi i funksioneve dhe kompetencave, decentralizimi fiskal, raportet me organet e dekonçetruara të pushtetit qëndror). Gjithashtu përcaktimi i kritereve që duhen ndjekur për krijimin e njësive të reja të qeverisjes vendore.

5. Artikuj në shtypin e ditës për problemet e Reformës së qeverisjes vendore

6. Takim i Grupit të punës me përfaqësues të donatorit të Projektit për të prezantuar qasjen dhe metodën e punës që do të ndiqet për realizimin e këtij projekti.

7. Takime individuale konsultuese me persona me njohje dhe eksperiencë në qeverisjen vendore. Fokusi Reformimi i qeverisjes vendore dhe krijimi i njësive të reja (rajon dhe bashki) në të gjithë territorin

8. Tryezat e punës në nivel qarku me persona me njohje dhe eksperiencë në qeverisjen vendore. Fokusi Reformimi i qeverisjes vendore dhe krijimi i njësive të reja (rajon dhe bashki) në të gjithë territorin

9. Organizimi i Workshopit për të prezantuar qasjen e Shtetiweb për Reformën e Qeverisjes vendore.

10. Organizimi Workshopit për të prezantuar Hartën e re të njësive të qeverisjes vendore

11. Organizimi dhe fillimi i Forumit Curiaweb për Reformën e Qeverisjes Vendore, i cili do të zhvillohet në dy faza:

               Faza e parë: Diskutimi rreth modelit të qeverisjes vendore

               Faza e dytë: Diskutimi rreth hartës së re të njësive të qeverisjes vendore.

12. Publikimi në internet dhe në media i Hartës së re të njësive të qeverisjes vendore.

13. Fillimi i fazës së dytë të Forumit Curiaweb për Hartën e re të njësive të qeverisjes vendore

14. Pregatitja e Materialit përfundimtar të Projektit, që përmban analizën e qeverisjes së sotme vendore, përshkrimin e modelit të ri, masat rekomanduese për realizimin e këtij modeli, hartën e re të qeverisjes vendore dhe anekset plotësuese të karakterit dokumentar.

15. Organizimi  aktivitetit përfundimtar për të paraqitur konkluzionet e projektit dhe Hartën e re të qeverisjes vendore, që do ti paraqitetit Grupit të punës së Qeverisë dhe Komisionit parlamentar të ngritur për këtë reformë.

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan