Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/header.php on line 19

Notice: Undefined index: redirect in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/header.php on line 28

Leksione mbi Shtetin dhe të Drejtën

I. Shteti i së Drejtës në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë

Tekst Leksionesh nga Prof. Dr. Xhezair Zaganjori, Prof. Dr. Aurela Anastasi, Dr. Eralda (Methasani) Çani, 

 

 

 

 

 

Financuar nga Fondacioni Konrad AdenauerShtëpia Botuese Adelprint, 2011

II. Parime Kushtetuese dhe të Drejta Themelore në Jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese

Nga Prof. Dr. Xhezair Zaganjori, Dr. Arta Vorpsi, Dr. Denar Biba

III. Sfidat e Gjykatës Kushtetuese përballë legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit.  

 

Referat nga Dr. Sokol Sadushi,

mbajtur në Konferencën për 20 vjetorin e krijimit të Gjykatës Kushtetuese,

Tiranë, më 07.06.2012

 

IV. Ndarja e pushteteve dhe pavarësia e institucioneve kushtetuese

 

Libër nga Prof. Luan Omari

Kap.IV. Pavarësia e institucioneve kushtetuese – kusht themelor për një shtet të së drejtës

Kap. V. Kushtetuta në një vështrim perspektiv

Leksion: Pavarësia e Gjyqësorit- strumbullari i shtetit të së drejtës

 

V. Leksione mbi Shtetin e së Drejtës nga Dr. Arta Vorpsi

 

1. Shteti: Lindja dhe koncepti i shtetit

2. Raporti kushtetues president – parlament në republikën parlamentare

3. Libër: Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë

image_pdfimage_print

    Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/footer.php on line 100

    Notice: Undefined index: redirect in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/footer.php on line 109