Rishikimi i nenit 70, pika 2 e Kushtetutës

A është momenti për një reformë kushtetuese? Nëse po, cili do të ishte objekti i kësaj reforme?

Moderatorët: Dr. Arta Vorpsi, Prof. Asoc. Dr. Sokol Sadushi

Rishikimi i nenit 70, pika 2 e Kushtetutës

PostimNga Kristofor Peci » e Hënë Shtator 23, 2013 3:19 pm

Përgjigja për pyetjen ne se duhet rishikuar Kushtetuta, sigurisht që është po, sepse vetë Kushtetuta në nenin 177 të saj parashikon rastet dhe kushtet kur mund te bëhet ky rishikim, i cili konsiderohet i domosdoshëm për rrethanat e krijuara.

Rishikimi i Kushtetutës, amendimet që mund t’i bëhen, si shtesa , ndryshime, shfuqizime etj., janë jo vetëm për shkak të përshtatjes me realitetet e reja dhe që nuk mund të parashikoheshin në momentin e miratimit të saj, por edhe për arsye të formulimeve të papërshtatshme, të paqarta, ekuivoke ose të gabuara, që mund të jenë lejuar dhe që koha, përvoja dhe veprimtaria e gjerë dhe shumëplanëshe në një shtet demokratik, i nxjerr në pah dhe bën të domosdoshme përsosjen e tyre.

Kam mendimin se e tillë është edhe një pjesë e dispozitës së nenit 70 të Kushtetutës dhe pikërisht në pikën 2 të tij shprehja “përveç asaj të anëtarit të Këshillit të Ministrave.” Ndonëse në pjesën e parë të kësaj pike, përcaktohet ndalimi që deputetët të ushtrojnë njëkohësisht një detyrë tjetër shtetërore, përjashtimi i sanksionuar më pas është i gabuar. Zbatimi në praktikë i këtij përjashtimi, ka bërë të mundur që anëtarë të Këshillit të Ministrave të jenë njekojësisht edhe me detyrën e deputetit. Ky parashikim ka cenuar ne themel vetë nenin 7 të Kushtetutës, që parashikon ndarjen dhe balancimin e pushteteve sipas parimit “checks and balances “. Kjo për faktin se ministrat, të cilët janë një numër i konsiderueshëm dhe që përbëjnë Qeverinë, nuk mund të japin dhe të kërkojnë llogari ndaj vetes së tyre, gjë që përben një paradoks. Nga ana tjetër, forcimi në këtë mënyrë i pushtetit ekzekutiv ndaj atij legjislativ, cenon demokracinë, shtetin ligjor dhe lirinë e qytetarëve., sepse siç ka thenë Willson : “Historia e lirisë është historia e kufinjve të pushtetit të shtetit.”

Në veprën e tij “Liberty under Law, The Suprime Court in American Life”, autori William M.Wiecek, shprehet se “në rast se pushteti zgjerohet, ai hyn në hapësirën e lirisë. Pushteti ka një tendencë konstante për zgjerim dhe zgjerimi i tij zvogëlon lirinë e popullit “. Ai e krahason pushtetin me nje bishë të egër por të domosdoshme, që , e mbyllur rreptësisht ne kafaz,, nuk ia arrin plotësisht qëllimit,por po e le të bredhë lirisht,mund të përlajë edhe të zotin.(vepër e cituar, botim anglisht, viti 1990, f.17.) Ndarja dhe balancimi i pushteteve në kuptim të nenit 7 të Kushtetutës, nuk do të thotë që pjestarë (anëtarë ) të një organi shtetëror, të jenë njëkohësisht edhe pjestarë të një organi tjetër. Kjo gjë nuk ka të bëjë me ndarjen dhe balancimin e pushteteve, se sa me ndërhyrjen e njerit pushtet në tjetrin. Kuptimi i balancimit sipas parimit “checks and balances “, do të thotë krijimi i kushteve dhe mjeteve për të balancuar veprimet e një pushteti dhe jo pjesmarrja efektive në të duke qenë pjesë e një pushteti tjetër.

Po ta marrim këtë në aspektin praktik, ndodh që një projekt ligj i paraqitur nga Qeveria dhe i mbrojtur prej saj ne Kuvend, të sigurojë shumicën e të miratohet falë votës së ministrave deputetë dhe pse, në kushte të tjera ( të mos qenit të ministrave deputetë ), ligji nuk do të miratohej.Përsëritja e rasteve të tilla por edhe të tjera të ngjashme, bën që të prishet balancimi mes pushteteve në favor të ekzekutivit, gjë që parimisht është e gabuar, sepse në një republikë parlamentare, si kjo e jona, Qeveria duhet të japë llogari para Kuvendit për punën e saj dhe jo e kundërta.

Shtimi i praktikave të tilla dhe thellimi i disbalancimit, do të bënte që “bisha të dilte nga kafazi” dhe atëherë “do ta merrte lumi” demokracinë dhe shtetin ligjor. Pengesë për këtë dhe zgjidja e drejtë do të ishte saktësimi i prerë në në nenin 70 të Kushtetutës se deputeti nuk mund të ushtrojë njëkohësisht asnjë detyrë tjetër shtetërore.
Kristofor Peci
 
Postime: 2
U regjistruat në këtë grup: e Hënë Shtator 23, 2013 3:08 pm
Emri Mbiemri: Kristofor Peci

Rikthehu tek Reforma Kushtetuese - një domosdoshmëri e kohës?

Kush është në linjë?

Përdoruesit që shohin aktualisht këtë forum: Nuk ka përdorues të regjistruar dhe 2

cron