Plus Sistemi i planifikimit të integruar

» Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2014 – 2020

Udherrefyes i politikës së Qeverisë për të krijuar mjedis mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile 2014-2020National Economic Reform Programme 2015-2017Strategjia e Luftes kunder TRafikimit te Personave & Plani i Veprimit 2014-2017Strategjia ndërsektoriale per per menaxhimin e integruar te Kufirit & Plani i Veprimit 2014-2020Strategjia per Parandalimin dhe Shlyerjen e Detyrimeve te Prapambetura & Plani i […]

» Sistemi i Planifikimit të Integruar 2007 – 2013

IPS Implementation: Technical Assistance Requirements: 2005-08IPS Implementation Plan: 2006-08Integrated Planning System Communication Strategy 2010-20132012 Integrated Planning System Calendar2010 Integrated Planning System Calendar

» Strategjia Kombëtare për Zhvillim & Integrim 2007 – 2013

Strategjia Kombetare per Zhvillim dhe Integrim 2007 – 2013 Lidhet me: Bologna National Report 2009Bologna National Report 2009National Strategy of Pre-University Education 2009 – 2013Plani Strategjik per Tatimet 2012-2015Culture Marketing Strategy for Albania 2010-2013