Plus Shteti dhe Pushteti

» A të çmend pushteti?

Nga Peter T. Coleman (Huffington Post), përkthimi në shqip u botua së pari në “bota.al”, 29 korrik 2015